PR-Commissie

Taakomschrijving

 • staat in voor de public relations en uitstraling inzake onderwijs en onderzoek van de FEA zowel intern (AP-leden, studenten, ...) als extern (UGent, toekomstige studenten, afgestudeerden, industrie, media, ...)
 • verzorgt de organisatie van infodagen
 • verzorgt de deelname aan infobeurzen
 • heeft een brugfunctie tussen de faculteit en de directie Communicatie en Marketing
 • staat in voor het contact met media, scholen, CLB-centra, alumniverenigingen

Samenstelling

Dagelijks bestuur

 • Herbert De Smet, voorzitter, werkgroep onderwijsgerelateerde activiteiten
 • Greet Deruyter, covoorzitter, werkgroep proclamaties en kinderuniversiteit
 • Rembert Daems, werkgroep Update@Campus
 • Femke De Backere, werkgroep infodagen en SID-in's
 • Marijke De Keyser, secretaris, werkgroep website
 • Rino Morent, werkgroep TechBoost
 • Joris Thybaut, werkgroep STEM
 • Roger Van Hecke, werkgroep beeldmateriaal

ZAP

Jan Belis, Guillaume Crevecoeur, Guy De Tré, Stijn De Vuyst, Jan Devos, Peter Troch, Lieven Vandevelde, Nathan Van Den Bossche, Kim Verbeken (ook FCI-voorzitter), Sofie Verbrugge, Francis wyffels

OAP

Annelies Coene, Jasper Juchem, Dennis Maes, Marc Wylaers

ATP

Jeroen Ongenae, Veerle Van Beversluys

Studenten

Jarno Deknudt, Floris Meeusen, Louise Toye, Chloë Verstraete (VTK 'interne'), Sybren Vuylsteke

Raadgevende leden

Filip De Turck

Ambtshalve

Anne Francet, Sarah Leunens, Hilde Robberecht (CA60), Inneke Thysebaert, Annelies Vermeir