Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen Nuclear Engineering

Taakomschrijving

De Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen Nuclear Engineering (OCingwMaNE / Teaching Committee van het Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN)) is verantwoordelijk voor

  • Master of Science in Nuclear Engineering (interuniversitair; ENNUCL);
  • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Nuclear Engineering (EZNUCL); i.s.m. de OCingwBa voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen

Samenstelling

ULB: Nicolas Pauly (voorzitter) (proxy: Pierre-Etienne Labeau)
UGent: Klaus Bacher (GE38) (vicevoorzitter) (proxy: Jean-Marie Noterdaeme)
KU Leuven: William D'haeseleer (proxy: Walter Bogaerts)
UCL: Yann Bartosiewicz (proxy: Hamid Aït Abderrahim)
ULg: Maarten Arnst (proxy: Hubert Druenne)
VUB: Peter Baeten (proxy: Alex Hermanne)
SCK*CEN: Eric Van Walle

BNEN-secretariaat: Kris Pennemans (SCK*CEN)

Adviesgroep

De OCingwMaNE heeft geen vaste adviesgroep.

BNEN heeft zeer regelmatig contacten met de top van de nucleaire industrie (via stakeholersvergaderingen, QA meetings, het zeer brede lidmaatschap in de BNEN zelf, ...) en vervult daarmee de doelstelling van een adviesgroep.