Facultaire Commissie Sabbaticals (FCS)

Taakomschrijving

  • legt voorstellen voor toekenning van onderzoekssabbaticals ter goedkeuring voor aan de faculteitsraad
  • evalueert de aanvragen voor onderzoekssabbaticals op basis van de wetenschappelijke waarde, de recent geleverde onderwijs- en dienstverleningsinspanningen, de realiseerbaarheid van de voorgestelde vervanging voor onderwijs en dienstverlening en de sterkte van de internationaliseringscomponent, op basis van adviezen van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, de Commissie Kwaliteitszorg onderwijs, de Facultaire Commissie Internationalisering, de betrokken vakgroep, de AP/ATP-Beleidscommissie
  • faciliteert bij aanvragen voor onderzoekssabbaticals de vrijstelling van lesopdracht en administratieve taken en staat de aanvrager constructief bij in het oplossen van concrete problemen die de toelating met zich meebrengt

Samenstelling

Voorzitter

Filip De Turck (academisch secretaris)

ZAP

Patrick De Baets (voorzitter AP/ATP-Beleidscommissie), Hennie De Schepper (voorzitter Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs), Kim Verbeken (voorzitter Facultaire Commissie Internationalisering), Sabine Wittevrongel (voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek)

ATP

Charlotte Louwagie (administratief verantwoordelijke Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning)

 

 

Documenten

Visietekst Onderzoekssabbatical EA (FR 24 oktober 2018)

Sjabloon voor de aanvraag en de verslaggeving van een sabbatical