Bouw- en Milieucommissie

Taakomschrijving

adviseert de faculteitsraad over:

  • de planning m.b.t. de gebouwen FEA (op korte, middellange en lange termijn);
  • de planning i.v.m. onderhoud en renovatie van de bestaande infrastructuur;
  • opvolgen van projecten in uitvoering;
  • oplossen van problemen i.v.m. ruimtelijke ordening en verdeling van lokalen en gebouwen;
  • de behandeling van specifieke facultaire milieu- en veiligheidsaangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter

Dirk Stroobandt

ZAP/OP3

Jan Belis (voor EA14/EA15), Guy Châtel (EA01), Johannes Cottyn (vertegenw. ind. wet. Kortrijk), Jasper De Bock (EA06), Michel De Paepe (EA08), Marc Moeneclaey (voor EA07/EA18), Peter Van Daele (EA05), Lieva Van Langenhove (voor EA11/EA17)
zie OAP

OAP

Frank De Mets (vertegenw. ind. wet. Gent, ter vervanging van ZAP/OP3-lid)
Effectieve OAP-leden: Jasper Juchem, Tim Van Mullem

ATP

Peter Guns

Studenten

Pieter Haegeman

Adviserende leden

Luuk Boelens (expert ruimtelijke planning / mobiliteit), Arnold Janssens (expert energie / bouwfysica), Roger Van Hecke (ict-expert)

Documenten & Verslagen