Bibliotheekraad

Taakomschrijving

  • beslist welke boeken en tijdschriften door de faculteitsbibliotheek worden aangekocht
  • organiseert het bibliotheekwezen van de faculteit en doet hierbij een beroep op de bibliotheekdienst van de faculteit

Samenstelling

Voorzitter

Dirk De Meyer

ZAP/OP3

Dieter Claeys (voor EA07/EA18), Frederik De Belie (EA08), Bjorn De Sutter (EA06), Hendrik Rogier (EA05), Maarten Sabbe (voor EA11/EA17), Ruben Van Coile (voor EA14/EA15), Maarten Van Den Driessche (EA01)

OAP

Hong Wan Chan, Louis De Mey

ATP

Veerle Van Beversluys

Studenten

Margot Bultynck, Igor Vervoort

Adviserend

Veerle Van Conkelberge (CA20), NN (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), NN (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)

Ambtshalve

Mieken Osselaer (secretaris), Veerle Rogge

Verslagen

Verslagen 2012-heden (beperkte toegang)