Academische Strategische Adviesraad

Taakomschrijving

De Academische Strategische Adviesraad

 • formuleert adviezen aan de faculteitsraad FEA;
 • fungeert als klankbord met betrekking tot de facultaire strategie op het vlak van onderwijs, onderzoek, externe dienstverlening en internationale samenwerking.

De leden van de Academische Strategische Adviesraad zijn ZAP-vertegenwoordigers van de FEA in de centrale adviesorganen en universitaire commissies én de voorzitters van de permanente facultaire commissies.

Samenstelling

Bureau faculteitsbestuur

 • Patrick De Baets, decaan
 • Hennie De Schepper, onderwijsdirecteur (en facultair verantwoordelijke UBK duurzaamheid in het onderwijs)
 • Filip De Turck, academisch secretaris

ZAP-vertegenwoordigers in universitaire commissies

 • Luce Beeckmans, EA-vertegenwoordiger Commissie Ontwikkelingssamenwerking
 • Herwig Bruneel, vertegenwoordiger bètafaculteiten Commissie Financiën
 • Koen De Bosschere, voorzitter ICT-commissie en ICT-gebruikerscommissie
 • Gert De Cooman, lid Raad van Bestuur UGent, lid Personeelsbeleidscommissie
 • Dirk De Meyer, EA-vertegenwoordiger Interfacultaire Bibiotheekcommissie
 • Geert De Schutter, ZAP-lid Exacte en Toegepaste Wetenschappen IOF-raad
 • Bjorn De Sutter, EA-vertegenwoordiger ICT-gebruikerscommissie
 • Luc Dupré, EA-vertegenwoordiger Onderzoeksraad en expert-lid IOF-raad
 • Veronique Van Speybroeck, EA-vertegenwoordiger Onderzoeksraad
 • Kim Verbeken (EA-vertegenwoordiger Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering)

Uitgebreide raad -  voorzitters permanente facultaire commissies en facultaire verantwoordelijken universiteitsbrede beleidskeuzes

 • Hendrik De Bie, voorzitter Facultaire Doctoraatscommissie + facultair verantwoordelijke UBK talentontwikkeling - excellentieprogramma)
 • Michel De Paepe, facultair verantwoordelijke UBK duurzaamheid - naar een duurzame faculteit
 • Herbert De Smet, voorzitter PR-commissie
 • Bart Dhoedt, facultair verantwoordelijke UBK activerend leren - DOE!-week
 • Arnold Janssens, facultair verantwoordelijke UBK duurzaamheid - naar een duurzame faculteit
 • Jelle Laverge, voorzitter Commissie Ethiek en Datamanagement
 • Mia Loccufier, voorzitter Facultaire Toetscommissie
 • Patrick Segers, voorzitter Stagecommissie
 • Heidi Steendam, voorzitter Financiële Commissie
 • Dirk Stroobandt, voorzitter Bouw- en Milieucommissie
 • An Verberckmoes, facultair verantwoordelijke UBK activerend leren - profielherwaardering en werkveldversterking in de industriële wetenschappen
 • Sabine Wittevrongel, voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek