Studiebegeleiding Gent

Voor toekomstige studenten

 • zomercursussen: afhankelijk van de opleiding zijn er een aantal zomercursussen waarbij je je voorkennis kan verdiepen en aanvullen, en je vaardigheden verder kan inoefenen ter voorbereiding voor de start van het academiejaar.
 • ijkingstoets: deze toets heeft als doel je een duidelijk beeld te geven over je vaardigheden en kennis in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding
 • zelftest wiskunde (enkel voor industriële wetenschappen): deze test bevat extra wiskundeoefeningen om zelfstandig de leerstof in te oefenen of om je kennis van bepaalde topics te testen

Voor studenten

Fysieke contactsessies zijn momenteel niet meer mogelijk wegens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, maar je kan blijvend een beroep doen op het monitoraat voor ondersteuning bij het verwerken van de leerstof. Dit kan op volgende manieren:
UFORA: op de site "Monitoraat faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur" is voor elk vak dat we begeleiden een discussieforum aangemaakt. Surf naar "Ufora-tools -> Discussies" en post jouw vraag onder de passende cursus en het passend onderwerp. We trachten de discussies minstens éénmaal per dag op te volgen.

MS TEAMS: je kan ook een reservatie maken voor online communicatie via de app "Microsoft Teams".
Daartoe zijn twee stappen nodig:
  • Installeer deze app; dat kan via teams.microsoft.com; meld je aan met je UGent e-mailadres en bijhorend wachtwoord (= zelfde wachtwoord van je UGent-account).
  • Reserveer zoals gewoonlijk een tijdslot bij een van de studiebegeleiders via het reservatiesysteem (monitoraatea.ugent.be). Op het startuur van jouw reservatie zal de studiebegeleider je uitnodigen voor de communicatie. Zorg dat je app op dat moment aanstaat.
   Extra tip: hou het aanbod aan sessies in het oog en hou er rekening mee dat je niet meer kan reserveren op de dag zelf.

E-MAIL : de mogelijkheid blijft om ons te contacteren via e-mail. De adressen van alle studiebegeleiders vind je op monitoraatea.ugent.be

 

 • Monitoraatsessies: je kan een individuele afspraak maken met één van de studiebegeleiders of een afspraak in kleine groep voor een antwoord op je vragen betreffende de leerstof of om je voor te bereiden op een test of examen.
 • Studieplanning en -methodiek: ook voor vragen omtrent je studieaanpak kan je terecht bij een studiebegeleider; er worden tevens infosessies georganiseerd.
 • Studiegroepen:
  Ben je een uitsteller? Wil je graag wekelijks actief met de leerstof bezig zijn? Hou je van samen leren? Dan zijn onze studiegroepen iets voor jou! Je inschrijven in een studiegroepje laat je toe luidop te denken, ideeën uit te wisselen en te leren van elkaar. Je zal merken dat je meer gaat leren als je actief op zoek gaat naar antwoorden. Er worden studiegroepen ingericht in de eerste bachelor zowel voor burgerlijk ingenieur als voor industrieel ingenieur, en dit per semester. Het monitoraat begeleidt elk groepje.

  In het begin van het semester zal er via de Ufora-cursus van het monitoraat (EX00001) informatie verspreid worden en mogelijkheid tot inschrijven aangekondigd worden.
 • Cursus basisscheikunde voor ingenieurswetenschappen:
  Deze cursus wordt in het begin van het academiejaar aangeboden voor studenten met zeer beperkte voorkennis scheikunde die de zomercursus niet volgden. Tijdens drie sessies van elk 1u15min maak je onder begeleiding oefeningen die je ook voorbereid hebt. De oefeningen worden uitgelegd daar waar er zich problemen voordoen. Er worden naargelang de aanwezige voorkennis ook begrippen uitgelegd die aansluiten bij het leerstofonderdeel waarover de oefeningen gaan.
  Info over de praktische organisatie vind je op de Ufora-cursus van het monitoraat (EX00001).
 • Vakondersteunende groepssessies:
  Voor moeilijkere thema’s uit bepaalde vakken kunnen extra groepssessies gepland worden.
 • Feedback bij NPGE’s voor ingenieurswetenschappen (architectuur):
  In het eerste modeltrajectjaar van de bachelor ingenieurswetenschappen worden er testen (of NPGE’s) georganiseerd voor verschillende vakken. Voor de opleiding architectuur is dit beperkt tot één vak, namelijk Calculus. Kort na zo’n test organiseert het monitoraat groepssessies voor het verstrekken van feedback. Daarbij wordt aandacht besteed aan het correct interpreteren van opgaven en de opbouw en uitwerking van je antwoord, wat meteen ook een voorbereiding is voor de examens. Je kan je inschrijven voor zo’n sessie via de Ufora-cursus van het monitoraat (EX00001).

Wie en waar?

Enkel na afspraak !

Campus Boekentoren:

Katrien Maertens, Carl Sys, Marleen Vander Straeten, Peter Van Lancker, Sandy Van Wonterghem, Greet De Beer, Steven Freson

Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Lokalen 017, 018 en 019 (1e verdieping, linkervleugel) of lokaal 0.31 (gelijkvloers, linkervleugel)

Campus Schoonmeersen:

Katrien Maertens, Carl Sys

Valentin Vaerwyckweg 1 (auto) of Voskenslaan 270 (te voet – fiets – openbaar vervoer), 9000 Gent
Gebouw C, tweede verdieping, lokaal C.2.005 / C.2.006

Contact

Maak gebruik van het online reservatiesysteem voor het maken van afspraken met een studiebegeleider of neem contact op via

Raadpleeg de Ufora-cursus van het monitoraat (EX00001) voor meer informatie over de groepsgeoriënteerde activiteiten.