Psychosociaal welzijn: studenten

Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk je weg te zoeken. Je kan voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terecht. We zijn er voor jou.

Wel in je vel

Omdat wij het als faculteit belangrijk vinden dat onze studenten zich goed in hun vel voelen en wij hen willen helpen de weg te vinden naar de juiste ondersteuning verwijzen we via deze weg graag naar de UGent webpagina Wel in je Vel waar mogelijke hulp bij kleine en grote zorgen wordt besproken. Meer specifiek willen we echter aandacht geven aan volgende problemen:

Studentenpsychologen

Voor persoonlijke of studiegebonden vragen en problemen (bv. relationele problemen, angst, neerslachtigheid, uitstelgedrag, perfectionisme, stress, faalangst) kan je als student steeds terecht bij de studentenpsychologen.

Trustpunt

Ondervind je pesterijen, bedreigingen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, je kan steeds terecht bij de vertrouwenspersonen van Trustpunt. Ook als je niet zeker weet of je het grensoverschrijdend gedrag of discriminatie kan noemen. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Jij beslist of en welke stappen genomen worden. Vertrouwenspersonen nemen een neutrale houding aan en oordelen niet. Wil je enkel je hart luchten? Wil je tips wil krijgen om zelf te reageren of over hoe je zelf respectvol met een situatie kan omgaan? Heb je concrete hulp nodig? Weet je het niet? Aarzel niet om in gesprek te gaan. 

Ombudsdienst

Studenten en doctorandi (bursalen, predoctorale wetenschappelijk medewerkers, assistenten) kunnen voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de facultaire ombudspersonen. Indien dit niet mogelijk is, kan je contact opnemen met de institutionele ombudsdienst (ombuds@ugent.be).

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt klachten en kan optreden als bemiddelaar bij geschillen. Er wordt getracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten noch professoren. De ombudspersoon zal dan, mits toestemming van de (phd)student, de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren. De ombudspersoon kan hierbij echter enkel optreden binnen het bestaande decretaal en reglementair kader (het universitaire onderwijs- en examenreglement, aanvullende facultaire reglementen en beslissingen van de faculteitsraad). De ombudspersoon heeft recht op informatie en is tot discretie verplicht.