VTK bouwt multifunctioneel studentengebouw

(09-04-2021) Over een paar jaar verhuizen de studenten burgerlijk ingenieur en industrieël ingenieur naar Campus Ardoyen/Tech Lane. Daarom neemt VTK het initiatief om op de site een polyvalente studentenhub te bouwen.

De reeds bestaande faciliteiten van Campus Ardoyen worden aangevuld met een polyvalente zaal, opslagruimte, vergaderzalen en studentenverenigingslokalen waar de verschillende studentenorganisaties die actief zijn aan de faculteit hun hoofdkwartier kunnen vestigen.

Met dit gebouw wil VTK niet alleen zorgen voor de nodige studentenvoorzieningen, maar ook een concrete aanzet geven om van Tech Lane een bruisende, dynamische campus te maken. De architectuur en invulling van het gebouw is helemaal gericht op openheid, innovatie en duurzaamheid, waarden die VTK hoog in het vaandel draagt.

De voorbereidende werken zijn gestart in september 2019 en het is de  bedoeling om het gebouw in gebruik te nemen aan het begin (oktober) van het academiejaar 2022.