Verstedelijking van grote agglomeraties begin 20e eeuw

(16-06-2021) In zijn proefschrift ‘Urbanisons! Het verstedelijken van de Antwerpse agglomeratie, 1907-1939’ onderzoekt Tom Broes de verstedelijking van grote agglomeraties begin 20e eeuw.

Dit proefschrift onderzoekt een episode in de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van België die tot dusver slechts sporadisch aandacht kreeg: het verstedelijken van de grote agglomeraties aan het begin van de twintigste eeuw.

De Antwerpse case, en met name het werk van de "Studiecommissie ter inrichting van de Antwerpse Agglomeratie" (SCAA) wordt in de diepte bestudeerd als exemplarisch voor deze periode. De kennisbijdrage van dit werk is dubbel.

Enerzijds documenteert dit proefschrift de langetermijnwerkzaamheden van de SCAA en diens concrete bijdrage aan de historische ontwikkeling van 'Groter Antwerpen'.

Anderzijds moet dit werk gelezen worden als een poging om het soort stedenbouw dat de SCAA uitoefende te conceptualiseren als "l'art de l'urbanisation" zoals het werk van de SCAA gekarakteriseerd werd in eigentijdse literatuur. Een opvatting van stedenbouw die vertrok vanuit een sterk verstedelijkingsbegrip en die op een heel andere leest gestoeld was dan de vele stedenbouwkundige modellen die aan het begin van de twintigste eeuw het licht zagen in de internationale context. In die zin probeert het proefschrift een andersoortige epistemologie van de stedenbouw te exploreren. Een kennisleer die aanknopingspunten zoekt in kritische en verstedelijkings-theoretische kaders – een benadering die erg relevant lijkt in het huidige tijdperk van veralgemeende verstedelijking.

-

Bekijk het volledige doctoraat

-

Contact: Tom Broes

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke