Nature Review paper over programmeerbare fotonische circuits

(04-12-2020) Programmeerbare fotonische circuits zijn een nieuw soort chips die men kan herconfigureren om verschillende bewerkingen uit te voegen op lichtsignalen.

Vandaag worden fotonische chips alom gebruikt voor glasvezelcommunicatie en geävanceerde sensoren, maar deze chips zijn meestal ontworpen om slechts één functie uit te voeren. De nieuwe programmeerbare fotonische chips zijn geconcipieerd als een algemeen bruikbaar circuit dat kan ingesteld worden voor een breed scala aan optische functies. Hiervoor worden honderden of duizenden minuscule optische golfgeleiders op het oppervlak van de chip elektrisch aangestuurd, waardoor het pad van de lichtsignalen kan worden gemanipuleerd. Op die manier kunnen nieuwe connecties worden opgezet, of kan het licht gefilterd worden op basis van golflengte. In deze paper bespreken de auteurs (pioniers in dit nieuwe onderzoeksgebied) de huidige stand van zaken in dit domein, gaande van de basisbouwblokken van de technologie, tot de verschillende toepassingen die programmeerbare fotonische chips mogelijk kunnen maken.

Prof. Wim Bogaerts van de Universiteit Gent en imec ontwikkelt de technieken voor dergelijke programmeerbare chips in het kader van de consolidator grant PhotonicSWARM van de European Research Council en het Europese project MORPHIC.

Meer informatie

De bevindingen werden recent gepubliceerd in Nature: Programmable photonic circuits

Wim Bogaerts, Daniel Pérez, José Capmany, David A. B. Miller, Joyce Poon, Dirk Englund, Francesco Morichetti & Andrea Melloni.

 

Contact