Op naar een groenere scheepvaart

(10-01-2022) Haohan Li gaat in zijn doctoraat op zoek naar tools om dieselmotoren van schepen ecologischer te maken.

Meer dan 90% van het wereldwijde vrachtvervoer wordt uitgevoerd door schepen, die voornamelijk worden aangedreven door dieselmotoren. Optimalisatie van de brandstofinjectie, de vorming van de verstuiving en het daaropvolgende verbrandingsproces worden daarom gezien als een van de meest effectieve middelen voor dieselmotoren om te voldoen aan de emissienormen zonder verlies aan motorprestaties.

In mijn doctoraat onderzocht ik specifiek de brandstofverstuiving in dieselmotoren”, vertelt Haohan Li.

Zijn doctoraat vertrekt vanuit eerdere experimentele studies in de 'Ghent University Combustion Chamber I', dit is een optisch toegankelijke verbrandingskamer voor het bestuderen van brandstofverstuivingen, verbranding en emissies.  

Ik heb me gericht op het modelleren van vernevelende verstuiving en gebruikte de OpenFOAM-code (open source software) om het proces van verstuiving in dieselmotoren te bestuderen en dat op basis van de Reynolds-gemiddelde Navier-Stokes-methode (tijdgemiddelde bewegingsvergelijkingen voor vloeistofstroming)”, legt Haohan uit.

In zijn onderzoek zocht Haohan naar verschillen tussen de dieselverstuiving van scheepsmotoren en die van vrachtwagenmotoren.

De conclusies van mijn onderzoek leggen de basis voor toekomstig onderzoek naar verstuiving van scheepsmotoren en draagt bij aan een groenere scheepvaart”, besluit Haohan.

Lees het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Modellering van de verstuiving in middelsnellopende dieselmotoren

-

Contact: Haohan Li, Tarek Beji, Sebastian Verhelst

Haohan Li

Haohan Li behaalde zijn bachelor- en masterdiploma in respectievelijk 2014 en 2017. Vanaf oktober 2017 startte hij met zijn doctoraat aan de Universiteit Gent onder begeleiding van Sebastian Verhelst en Tarek Beji.

Zijn onderzoeksinteresse omvat scheepsmotoren, dieselnevel, en computationele vloeistofdynamica.

Haohan Li is de eerste auteur van twee A1 publicaties die geïndexeerd zijn in het Web of Science. Hij presenteerde zijn onderzoek ook op de European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke