Kunnen we binnenkort voorspellen wie epilepsie zal ontwikkelen?

(15-12-2021) Emma Christiaen zocht via haar doctoraatsonderzoek mee naar het vinden van een biomerker om te voorspellen welke patiënten epilepsie zullen ontwikkelen na een initieel precipiterend letsel.

Epilepsie is een neurologische aandoening gekenmerkt door herhaaldelijke epileptische aanvallen. Temporaalkwabepilepsie (TLE), de meest voorkomende soort epilepsie, wordt vaak veroorzaakt door een initieel precipiterend letsel, zoals status epilepticus, een beroerte, hersentrauma of een hersentumor.

Momenteel is het nog niet mogelijk om te voorspellen welke patiënten epilepsie zullen ontwikkelen na een dergelijk letsel en welke patiënten niet, voornamelijk omdat er weinig gekend is over hoe normale hersenen omgevormd worden tot epileptische hersenen, een proces dat epileptogenese genoemd wordt. Meer en meer bewijs laat vermoeden dat afwijkende structurele en functionele hersennetwerken een rol spelen in epilepsie.

“De doelstelling van mijn proefschrift was meer inzicht te krijgen in de mechanismes van epileptogenese, met als uiteindelijk doel het vinden van een biomerker om te voorspellen welke patiënten epilepsie zullen ontwikkelen na een initieel precipiterend letsel”, legt Emma uit.

Daartoe werden veranderingen in netwerkconnectiviteit tijdens epileptogenese onderzocht in een rattenmodel van TLE (Temporaalkwabepilepsie) met behulp van geavanceerde magnetische resonantie beeldvorming (MRI). Eerst werden veranderingen in wittestofstructuren en structurele netwerktopologie onderzocht met diffusie-gewogen MRI.

Daarna werd de invloed hiervan op functionele netwerktopologie nagegaan met functionele MRI in rusttoestand. Hierbij werd eveneens gepeild naar de link tussen netwerktopologie en aanvalsfrequentie. Ten slotte werden ook dynamische veranderingen in functionele netwerktopologie onderzocht.

“Mijn onderzoek brengt het voorspellen van wie na een precipiterend letsel epilepsie zal ontwikkelen, een stapje dichterbij”, besluit Emma.

Lees het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Longitudinale veranderingen in structurele en functionele hersennetwerken tijdens epileptogenese in een rattenmodel van temporaalkwabepilepsie

-

Contact: Emma Christiaen, Robrecht Raedt, Christian Vanhove

Emma Christiaen

Emma Christiaen, geboren in Brugge op 6 maart 1993, begon in 2011 aan een bachelor ingenieur aan de Universiteit Gent. In juli 2016 behaalde ze met grote onderscheiding haar Master in de Biomedische ingenieurswetenschappen.

In oktober van dat jaar begon Emma als doctoraatsstudent aan een gezamenlijk onderzoeksproject bij de onderzoeksgroep MEDISIP (Medical Image and Signal Processing) binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en de onderzoeksgroep 4BRAIN, voorheen LCEN3, binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

In december 2017 verkreeg ze een beurs voor strategisch basisonderzoek bij FWO Vlaanderen en onder begeleiding van haar promotoren, Prof. Dr. Chris Vanhove en Prof. Dr. Robrecht Raedt, onderzocht ze veranderingen in structurele en functionele hersennetwerken tijdens de ontwikkeling van epilepsie.

Emma is eerste auteur van 3 publicaties en co-auteur van 2 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast presenteerde ze haar werk op nationale en internationale conferenties door middel van 4 mondelinge presentaties en 21 poster presentaties.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke