In memoriam: Antoine De Henau

(06-07-2020) Met droefheid melden wij het overlijden van de heer Antoine De Henau.

Op vrijdag 3 juli vernamen we het droevige nieuws van het plotse overlijden van collega Antoine De Henau. Antoine was werkleider en hoofdlector bij de vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11). 

De studenten hebben hem vooral gekend als een begeesterend lesgever. Hij introduceerde hen in de mechanische productie en leerde hen de - jawel soms vuile - kneepjes van het vak. Met zijn no nonsense aanpak wist hij hen te bewegen tot het zelf uitproberen van de verschillende draai- en freesbewerkingen tot zij ze onder de knie hadden. Velen zullen het met ons eens zijn dat Antoine een échte mekanieker was, die letterlijk leefde met en tussen zijn machines, en zijn kennis graag met zijn studenten deelde.

Daarnaast was Antoine ook een gemoedelijk man. Een man bij wie er altijd wel een lolletje af kon, een kwinkslag, of een filosofische overpeinzing bij een lekker biertje. Hij had het met iedereen goed voor, in het bijzonder met zijn studenten. Hij had het hart op de juiste plaats! We zullen hem nooit vergeten.

Zijn onverwacht heengaan betekent voor de opleiding Industrieel Ingenieur Elektromechanica een enorm verlies, en het zal ook niet gemakkelijk zijn om iemand als Antoine te vervangen. Maar we zullen zijn levenshouding “geef niet op en doe dapper voort” indachtig zijn en zijn werk zo goed als mogelijk verder zetten.