'Erestatuut Student-Ondernemer' voor Koen De Bosschere naar aanleiding van 10 jaar DO!

(23-10-2020) Tijdens de finale van Expedition DO! overhandigde rector Rik Van de Walle een erestatuut aan professor De Bosschere voor het creëren van het statuut van student-ondernemer.

Rechtzetting: In de laatste facultaire nieuwsbrief is een foutje geslopen. Professor De Bosschere ontving het 'Erestatuut Student-Ondernemer' en geen eredoctoraat. 

In 2010 wilde professor Koen De Bosschere UGent-student-ondernemerschap stimuleren. Tien jaar later vormt DO! het expertisecentrum voor student- en PhD-ondernemerschap, en speelt een belangrijke rol voor jonge ondernemers in Gent, Kortrijk en Vlaanderen. Hoog tijd om professor De Bosschere te huldigen voor zijn inzet!

Van één pionier in 2010...

Tien jaar geleden gaf prof. De Bosschere een eerste aanzet voor een ondernemerschapswerking binnen de UGent.

Het doel? Studenten stimuleren om ondernemerschap te ontdekken, en hen de kansen geven om te experimenteren. Veel studenten hebben nog de tijd om te ontdekken of ondernemen iets is dat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. En bovenal: studenten hebben nog de nodige vrijheid om risico's te nemen (en misschien zelfs te falen) zonder al te veel druk om direct veel winst te maken. 

Professor De Bosschere zocht en vond steun bij het facultair en centraal bestuur, wat leidde tot verschillende realisaties in de daaropvolgende jaren:

 • in oktober 2010 werden de stappen gezet om ondernemerschap binnen de UGent een officiële plaats te geven: Durf Ondernemen!
 • in 2011-2012 werd het bijzonder statuut student-ondernemer officieel ingevoerd.
 • in de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en Economie en Bedrijfskunde werd vanaf 2012 een keuzepakket rond ondernemerschap aangeboden (de 'leerlijn ondernemen')
 • in 2013 startte Steve Stevens als eerste UGent-medewerker die zich samen met professor De Bosschere specifiek zou richten op de verdere uitbouw van 'Durf Ondernemen!'

In deze jaren was de UGent de eerste Belgische universiteit die zich zo sterk engageerde om student-ondernemerschap kansen te geven.

...tot een team en sleutelspeler op Gents en Vlaams niveau in 2020

Anno 2020 neemt de UGent nog steeds een sleutelrol op in het stimuleren en engageren van student-ondernemerschap, maar dat beperkt zich al lang niet meer tot 2 faculteiten, 1 medewerker en enkele tientallen studenten...

Durf Ondernemen werd DO!: een team van intussen 6 medewerkers, naast professor De Bosschere.

 • Student-ondernemerschap is mogelijk en wordt gestimuleerd in alle faculteiten, en studenten kunnen 5 universiteitsbrede keuzevakken opnemen binnen de DO!-leerlijn, alsook bieden verschillende masteropleidingen nog specifieke ondernemende keuzevakken aan.
 • Sinds 2018 kunnen ook doctoraatsstudenten bij DO! terecht
 • Ook veel internationale (doctoraats)studenten vinden intussen hun weg.
 • De UGent-aanpak vormde de inspiratie, en is mede de motor, voor initiatieven binnen andere onderwijsinstellingen in Gent, Kortrijk en Vlaanderen, maar vooral in de uitbouw van stadsinitiatieven voor jong ondernemerschap. De samen- en wisselwerking met Gentrepreneur en Start at K is dan ook zeer intens.
 • Het bijzonder statuut student-ondernemer is intussen op Vlaams niveau ingeburgerd, alsook werd het fiscaal statuut student-zelfstandige gerealiseerd. Professor De Bosschere blijft ijveren voor een nog uitgebreidere inbedding van ondernemerschap bij de studies. De meest recente stap is het toevoegen van 'ondernemend handelen' als kerncompetentie binnen de bacheloropleidingen in Vlaanderen.

Het aangeboden pakket is sterk uitgebreid:

 • Advies en coaching aan (doctoraats)studenten die ondernemerschap willen ontdekken en/of een onderneming willen opstarten
 • Een uitgebreide onderwijstak met de DO!-leerlijn
 • Werkveld en studenten samenbrengen, bijvoorbeeld door middel van een oproep naar het werkveld om uitdagingen aan te reiken waar studenten mee aan de slag kunnen in hun studietraject.
 • Het opzetten van diverse ondernemerstrajecten
  • Expedition DO!: een pre-acceleratietraject voor studenten en jonge onderzoekers
  • Science To Business (S2B) voor doctoraatsstudenten
  • H-Impact: innovatie en -ondernemersprogramma in de gezondheidssectorDurf Ondernemen!

DO! is het expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan UGent. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor alle UGent'ers die denken aan ondernemen en vormen een springplank naar verdere begeleiding bij aansluitende diensten en programma's. Het doel van Durf Ondernemen is om alle studenten en researchers correct te informeren over de voor- en de nadelen van een carrière als ondernemer, om hen zoveel mogelijk ondernemende competenties te laten verwerven, en om de officiële student-ondernemers optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming. (Missieverklaring DO!)
Ondanks dat de coronacrisis vorig academiejaar hard toesloeg in de ondernemerswereld, liet de Gentse studentenpopulatie zich niet zomaar tegenhouden om stappen te zetten richting een eigen onderneming. Maar liefst 137 studenten vroegen het UGent-statuut student-ondernemer aan, een opmerkelijk record!