Emeritus Luc Taerwe te gast op de Facultad de Ingeniería van de Universidad El Bosque in Bogota (Colombia)

(25-02-2021) Luc Taerwe gaf op 1 februari een online lezing over “Challenges and Opportunities for Engineering during and after the COVID-19 pandemic” voor de collega’s van de Facultad de Ingeniería van de Universidad El Bosque in Bogota (Colombia).

Hij werd hiervoor uitgenodigd door de decaan van de faculteit, Aníbal Maury, een alumnus van onze faculteit die in 2007 – 2011 zijn doctoraatsonderzoek verrichtte in het Laboratorium Magnel-Vandepitte onder het promotorschap van Nele De Belie en Kristof Demeestere (FBW).

Luc Taerwe situeerde in zijn voordracht de gevolgen van de Covid-19 pandemie in het algemeen kader van de snel veranderende en geglobaliseerde wereld waarin we leven en die onder andere aangestuurd wordt door digitalisering in al zijn facetten, die talrijke uitvloeisels heeft zoals IoT, robotisering, Industrie 4.0 enz. Evoluties en trends die zich reeds voorheen manifesteerden zijn in een stroomversnelling terecht gekomen door de pandemie. Veerkracht (resilience) en aanpassingsvermogen, zoals reeds door Darwin vooropgesteld, zijn belangrijk om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.