De Belgen hebben toch ziekenhuizen gebouwd!

(31-01-2022) Was Belgisch Congo een medische model-kolonie? Dat onderzocht Simon De Nys-Ketels in zijn doctoraat.

‘De Belgen hebben toch ziekenhuizen gebouwd!’ is waarschijnlijk één van de meest verspreide argumenten in het hedendaags publiek debat omtrent de Belgische koloniale geschiedenis, en wordt in het bijzonder gebruikt door stemmen die de toenemende kritiek op het koloniaal verleden van België trachten te weerleggen.

“In mijn doctoraat heb ik de klassieke opvatting dat Belgisch Congo een medische model-kolonie was bevraagd doorheen de lens van de koloniale ziekenhuisinfrastructuur”, vertelt Simon.  

“Via diepgaand archiefonderzoek, en door het combineren van een waaier aan architecturale, stedenbouwkundige, antropologische, en geografische inzichten, heb ik de genealogie van de mythes en realiteiten achter deze persistente reputatie blootgelegd”.

Het doctoraat gaat voorbij de conventionele simplistische beschrijving van de geschiedenis van de koloniale ziekenhuisinfrastructuur, en vertelt een fijnmaziger verhaal waarin Afrikaanse stemmen, de complexe stedenbouwkundige planning van koloniale gezondheidszorg, spanningen, tekortkomingen én successen van het koloniaal administratief apparaat, en de complexiteit van de bouwpraktijk van koloniale ziekenhuisinfrastructuur een plaats krijgen.

“Dankzij mijn onderzoek hebben we een realistischer beeld van de koloniale ziekenhuisinfrastructuur in Belgisch Congo kunnen creëren”, besluit Simon.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Mythe en realiteit van de Belgische medische modelkolonie: een genealogie

-

Contact: Simon De Nys-Ketels, Luce Beeckmans, Johan Lagae, Koenraad Stroeken

Simon De Nys-Ketels

Simon De Nys-Ketels studeerde in 2012 af aan de UGent met een masterthesis over het ontstaan en de ontwikkeling van de Kenia-wijk in Lubumbashi, DR Congo, gebaseerd op zowel diepgaand archiefonderzoek als uitgebreid veldwerk. Hij zette zijn studies voort en behaalde in 2014 een master in economische wetenschappen, met globalisering als hoofdvak, aan de Universiteit Gent.

Voor hij aan zijn doctoraat begon, werkte hij een jaar als research fellow aan de Universiteit Antwerpen, waar hij de relatie tussen sociale economie, architectuur en stedenbouw onderzocht, wat leidde tot publicaties in tijdschriften als Local Economy. Hij heeft ook informeel deelgenomen aan een onderzoeksproject over sloppenwijkrehabilitatie in Nagpur, India (2014), waarover hij een gezamenlijke paper heeft gepubliceerd in het tijdschrift Housing Studies.

In zijn huidige PhD-onderzoek richt hij zich op de architectuur en stedenbouw van koloniale en postkoloniale ziekenhuisinfrastructuur in de DRC. Hij publiceerde in tijdschriften als Space and Culture, ABE Journal, Planning Perspectives, Urban History, en is ook betrokken bij toekomstige uitgegeven volumes.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke