Best Paper Award @ LDAC2020

(23-06-2020) Best Paper Award voor "Pattern-based access control in a decentralised collaboration environment" op LDAC 2020

Projecten in de bouwsector zijn bijna per definitie decentraal: een complex netwerk van actoren beïnvloedt een gebouw in alle stadia van zijn levenscyclus, van ontwerp over renovatie tot sloop. Om de informatie-uitwisseling tussen die belanghebbenden over de verschillende fases van een bouwproject te verbeteren wil het ConSolid-project gebruikmaken van web-technologieën zoals het SOLID-ecosysteem om het projectbeheer van gebouwen te decentraliseren en te modulariseren.

Om complexe toegangscontroleschema's in dergelijke netwerken te vergemakkelijken, hebben we een op patronen gebaseerd toegangscontrolesysteem ontwikkeld dat zich richt op eigenschappen in plaats van hun identiteit.

Promovendus Jeroen Werbrouck (FWO) presenteerde dit onderzoek op de LDAC2020 workshop, waar hij de Best Paper Award ontving voor de combinatie van nieuwe en gevestigde standaard web-technologieën in één kader.

Het ConSolid-project wordt gefinancierd door FWO Vlaanderen als doctoraatsbeurs voor Strategisch Basisonderzoek. 

Meer info

Paper: Pattern-based access control in a decentralised collaboration environment

IDLab