Beïnvloeden dieren landschappen of omgekeerd?

(20-05-2022) Johannes Nauta onderzoekt in zijn doctoraat hoe het zoekgedrag van dieren naar voedsel en schuilplaatsen en de manier waarop landschappen zijn samengesteld elkaar beïnvloeden.

Het zoekgedrag van dieren naar voedsel en schuilplaatsen noemt men ook wel foerageren. In zijn onderzoek probeert Johannes te achterhalen hoe foerageergedrag en landschappen elkaar beïnvloeden.

“Ik heb dit gedaan door computationele modellen te creëren voor zowel individuele foerageerders als voor gehele populaties”, legt Johannes uit.

“Voor individuele foerageerders onderzocht ik hoe hun geheugen hen zou kunnen helpen bij optimaal foerageergedrag. Er wordt aangetoond dat geheugen niet per se voordelig is, maar dat de voordelen sterk afhangen van waar het dier exact naar op zoek is”

“Verder onderzocht ik hoe interacties tussen verschillende foerageerders het zoekgedrag van individuen kunnen beïnvloeden. In een competitief systeem is gebleken dat samenwerken alleen nuttig is als bronnen sterk geclusterd zijn en competitie tussen soortgenoten niet te hoog is”

“In een collectief systeem daarentegen, wordt aangetoond dat altruïstisch gedrag alleen ten goede komt aan het collectief als soortgenoten makkelijk gevonden kunnen worden”

“Ten laatste onderzocht ik hoe foerageergedrag landschappen kan veranderen. De resultaten gepresenteerd in deze dissertatie tonen aan dat foerageergedrag ecosystemen en landschappen beïnvloeden”, besluit Johannes.

 

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: De wisselwerking tussen de verdeling van hulpbronnen en optimaal foerageergedrag: van individuen tot populaties

-

Contact: Johannes Nauta, Yara Khaluf, Pieter Simoens

Johannes Nauta

Johannes Nauta is geboren in 1994 in Lelystad, Nederland. Hij voltooide zowel zijn bachelor- als zijn masterdiploma Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland.

In 2017 startte hij zijn PhD-traject bij IDLab van de Universiteit Gent en imec, over het onderwerp Long-Term Robot Autonomy in the Internet of Robotic Things. Sindsdien is zijn onderzoek verschoven naar het gebied van ecologische modellering, waar zijn PhD onderzoek zich richt op de wisselwerking tussen landschapsconfiguraties en foerageergedrag in zowel individuen als hele populaties.

Hij is de hoofdauteur van vier tijdschriftpublicaties en drie full papers op internationale conferenties. Daarnaast is hij co-auteur van drie andere bijdragen aan conferenties.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae -  Illustrator: Roger Van Hecke