Tom Goosse

tom_goosse.jpg

Tom Goosse behaalde een Master of Science in Geografie aan de VUBrussel (2012) en specialiseerde zich in de integratie van geofysische kennis in de ruimtelijke planning voor de toepassing van klimaatadaptatiemaatregelen. Hij werkt sinds februari 2019 bij de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP). Sindsdien heeft hij expertise opgebouwd in participatieve planningsprocessen. Zijn doelstelling is om de betrokkenheid van actoren te vergroten en om kwesties van sociale onrechtvaardigheid te beantwoorden.

Tom is sinds oktober 2022 gestart met joint PhD. tussen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de AMRP. Hij onderzoekt het potentieel gebruik van citizen science in ruimtelijke planning voor een hogere bewustwording en kennis rond klimaatmaatregelen, om de samenhang tussen plan en maatregelen te verbeteren en, tot slot, om de burgerparticipatie en -vertrouwen te verhogen in besluitvormingsprocessen. Het onderzoek bekijkt hoe citizen science een nieuwe rol kan geven aan burgers buiten de huidige praktijken in burgerparticipatie.