Tara Op de Beeck

tara_op_de_beeck.jpg

Tara behaalde een master ir. architect (KULeuven, 2013) en een master stedenbouw en ruimtelijke planning (UAntwerpen, 2017). Zij heeft ontwerp ervaring opgebouwd als stagiaire bij import.export en projectmedewerker bij Blauwdruk Stedenbouw. Zij beheerst over verschillende schaalniveaus het ontwerpend onderzoek; gaande van haalbaarheidsstudies op bouwblok niveau tot grootschalige woonprojecten. Momenteel werkt ze bij het Departement Omgeving als projectmedewerker gebiedswerking. Hier werkt zij rond de Leievallei en de stadsregio Gent. Haar ervaring vanuit ontwerpbureaus en de overheid maakt dat zij met beide voeten in de praktijk staat en een ambitieuze maar gevoelige houding heeft ontwikkeld in het ontwerpen en het voeren van project-/procesregie.