Lennert Verhulst

lennert-verhulst.jpg

Lennert Verhulst heeft een Master’s of Sciences in de Geografie (UGent, 2020) en deed daarbij buitenlandse ervaring op tijdens een Erasmusuitwisseling in Lissabon (ULisboa, 2018-2019). Zijn thesis ging over de relatie tussen ontvolking van een historische wijk in Lissabon (Alfama) en de verandering in publieke ruimte tegen de achtergrond van toerisme gentrificatie, intensieve restauratie- en regeneratieprogramma’s en toenemende vastgoedbelegging. Zijn academische interesses lopen van gentrificatie en citizen participation tot mobiliteit en toerisme. Hij werkt momenteel als wetenschappelijke medewerker voor het Belgisch ESPON2020 contactpunt en URBACT contactpunt bij de AMRP UGent en bij de onderzoeksgroep Sociale Economische Geografie UGent (projecten CLEAR en SET+).