Onderzoeksprojecten Nathan Van Den Bossche

Drie routes naar de CO2 neutraliteit van bestaande eengezinswoningen: wat zijn de kantelpunten?

Het aanzienlijk aandeel van het bestaand gebouwenpark in het energieverbruik en de CO2-emissies, maakt de renovatie ervan een belangrijke schakel om de klimaatcrisis aan te pakken.

Lees verder...

EURECA: Effectively Upscaling the Renovation of Envelopes with a Circular Approach

Vlaanderen telt ongeveer 1,4 miljoen appartementen waarvan meer dan de helft op korte of middellange termijn moet gerenoveerd worden.

Lees verder...

Imperfecties in de gebouwschil: nefast voor het hygrothermisch gedrag?

Vocht is een van de belangrijkste schadeoorzaken aan gebouwen, en toch wordt nauwelijks rekening gehouden met mogelijke waterinfiltratie bij de evaluatie van een gebouwschil.

Lees verder...

Mobble On The Move

Universiteit Gent nam deel aan de Solar Decathlon Europe 2019 wedstrijd met het energie-efficiënt en duurzaam concept ‘The Mobble’. Dit is een flexibel bouwblok dat een nieuwe manier van bouwen en wonen introduceert en voluit staat voor ‘Modular Building Block’.

Lees verder...

Onderzoek naar impact klimaatverandering op erfgoedgebouwen (BELSPO)

Het CLIMPACTH project heeft de ambitie om de impact van klimaatverandering op erfgoedgebouwen te bestuderen en richtlijnen te ontwikkelen voor de praktijk.

Lees verder...

PRO³ Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire sector

Geprefabriceerde gevelelementen bieden een groot potentieel om repetitieve gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, kantoor- en appartementsgebouwen snel en efficiënt energetisch te renoveren.

Lees verder...

Renofase – Stappenplan voor een kwaliteits-volle, efficiënte renovatie

De bouwsector staat de komende jaren voor de uitdaging het bestaande woningenpark energetisch te renoveren. Het Renofase project wil het stapsgewijze energetisch renoveren van woningen aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en gestroomlijnd renovatieproject te komen.

Lees verder...

Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?

Doctoraatsproefschrift Klaas Calle

Lees verder...

Stochastische analyse van het hygrothermisch gedrag van erfgoed gebouwen in het midden oosten onder invloed van klimaatsverandering

Hoe wordt verwacht dat de huidige en verwachte klimaatveranderingen het cultureel erfgoed in Iran zullen beïnvloeden?

Lees verder...

TETRA-project Renovatie van KMO-gebouwen

Universiteit Gent is partner in het TETRA KMO-Reno project. Daarin zullen specifieke richtlijnen ontwikkeld worden voor de renovatie van KMO-gebouwen. Dit project verloopt in samenwerking met Odisee, Universiteit Antwerpen, WTCB en KUL. Het project loop van 2016 tot 2018, en Universiteit Gent zal werken rond de luchtdichtheid van detaillering bij renovatie.

Lees verder...

Thermografie als graadmeter van de gebouwschil

Met thermische camera’s kunnen energieprestaties snel in-situ geëvalueerd worden. In een oogopslag worden de oppervlaktetemperaturen van een gebouwdeel getoond en worden warmteverliezen gevisualiseerd. Andere toepassingen zijn de detectie van vochtproblemen, het opsporen van koude bruggen en luchtlekkage en inspectie van na-isolatie.

Lees verder...