Onderzoeksprojecten Labo S

Analoge Ruimten

Het internationaal colloquium over ‘Analogous Spaces’ (van 14 tot 17 mei 2008) analyseerde de analogie van ruimten waarin kennis wordt bewaard, georganiseerd, overgedragen of geactiveerd.

Stedenbouw en Erfgoedbeleid in Oostende

In opdracht van AGSO voerde Labo S een literatuurstudie uit ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Actieplan Bouwkundig Erfgoed voor de stad Oostende.

Streekeigenheid Hoppeland

De voorbije decennia werd het Hoppeland gekenmerkt door enkele nieuwe dynamieken. De hopteelt zieltoogt, de landbouw wordt steeds grootschaliger, wooncomforteisen veranderen, recreatie en toerisme zijn sterk in opmars…

Wederopbouw- architectuur: ontwerpend onderzoek Westouter

In navolging van de Labo S studies rond wederopbouwarchitectuur in de frontstreek en naar aanleiding van de opmaak van een RUP voor de kern van Westouter, kreeg Labo S, in samenwerking met MAAT-ontwerpers, de opdracht van de provincie West-Vlaanderen om het kader, ontwikkeld in de vorige studies, te testen op Westouter.