Onderzoeksprojecten Bouwfysica

Titel Datum
Onderzoek naar impact klimaatverandering op erfgoedgebouwen (BELSPO) 22-09-2021 12:34
Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek? 20-02-2020 07:00
Holistische bepaling van de performantie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met betrekking tot VOCs in de binnenlucht. 09-05-2018 10:02
Voorbij het 2050 woningpark utopia 09-05-2018 10:02
Richting een betrouwbare toepassing van waterwerende producten a.d.h.v. X-stralen beeldvormingstechnieken en HAM simulaties. 09-05-2018 10:02
Drie routes naar de CO2 neutraliteit van bestaande eengezinswoningen: wat zijn de kantelpunten? 09-05-2018 10:02
Parametrische bouwknopen / koudebruggen-atlas 09-05-2018 10:02
Verbeterde voorspellingen van het energiegebruik voor ruimteverwarming in woningen : onderzoek op basis van velddata en vereenvoudigde modellen 09-05-2018 10:02
Triple-A. Energierenovatie-advies op maat 09-05-2018 10:02
Circulair Bouwen: de Mobiele Unit 09-05-2018 10:02
Stochastische analyse van het hygrothermisch gedrag van erfgoed gebouwen in het midden oosten onder invloed van klimaatsverandering 09-05-2018 10:02
To bio or not to bio - Onderzoek naar de kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact 09-05-2018 10:02
Mobble On The Move 09-05-2018 10:02
Circulaire bouwoplossingen: een kwantificering van de milieu- en financiële impact 09-05-2018 10:02
EURECA: Effectively Upscaling the Renovation of Envelopes with a Circular Approach 09-05-2018 10:02
Overgang naar een duurzaam voorraad- en transportsysteem voor het bereiken van energie-efficiëntie in groeiende steden: een casestudy van Lahore, Pakistan 09-05-2018 10:02
Bouwknopen in de EPB-regelgeving - EP-bridge & PAThB2010 16-11-2017 09:03
ECO-Life 16-11-2017 09:03
Indu-zero 07-06-2017 06:56
Thermografie als graadmeter van de gebouwschil 07-06-2017 06:56
PRO³ Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire sector 07-06-2017 06:56
hybridGEOTABS 07-06-2017 06:56
Imperfecties in de gebouwschil: nefast voor het hygrothermisch gedrag? 07-06-2017 06:56
Ontwikkeling van een framework voor automatische gebouwsimulaties 07-06-2017 06:56
Modelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling 07-06-2017 06:56
IWT Proeftuinen Woningrenovatie 07-06-2017 06:56
Ontwerpstrategieën voor residentiële ventilatie 07-06-2017 06:56
EPB versus werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen 07-06-2017 06:56
Het karakteriseren van residentieel energiegebruik voor warmte op basis van slimmemeterdata 07-06-2017 06:56
Na-isolatie van bestaande spouwmuren (IWT TETRA-project) 07-06-2017 06:56
Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen 07-06-2017 06:56
EPICOOL: herziening EPB-berekeningsmethode koeling en oververhitting 07-06-2017 06:56
Renofase – Stappenplan voor een kwaliteits-volle, efficiënte renovatie 07-06-2017 06:56
ET'AIR Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit 09-05-2017 10:30
4e generatie waterdichtheid 09-05-2016 10:30
TETRA-project Renovatie van KMO-gebouwen 07-06-2015 07:00
Ontwikkeling van een simulatietool voor Duco Ventilation & Sun Control 07-06-2012 07:00