Onderzoeksprojecten Elisa Van Kenhove

Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen

Doctoraatsproefschrift Elisa Van Kenhove

Lees verder...

IWT Proeftuinen Woningrenovatie

De Proeftuinprojecten Woningrenovatie lopen in 2019-2020 ten einde. In het project Kielparktoren (Antwerpen) werden verschillende distributiesystemen voor een verwarmingsinstallatie met elkaar vergeleken a.d.h.v. dynamische simulaties.

Lees verder...