Silke Verbruggen

Doctoraatsbursaal
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Silke Verbruggen (°1992) behaalde haar diploma ‘Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (architectuurontwerp en bouwtechniek)’ aan de Ugent in 2017. Dit met een masterthesis over het raamopeningsgedrag van bewoners in een CO2-neutrale woonwijk met als titel ‘Invloed van het openen van ramen op het energiegebruik en binnenklimaat’. Sinds oktober 2017 werkt zij als doctoraatstudent aan de onderzoeksgroep ‘Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing’. Het doctoraat kadert in het FWO-SBO-project: “Next generation building energy assessment methods towards a carbon neutral building stock (NEPBC)” dat focust op het verbeteren van de EPB-berekening en simulatie methodes. Haar studie gaat specifiek over het modelleren van het gedrag van bewoners in residentiële gebouwen.