Laurence Heindryckx

Doctoraatsbursaal
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Laurence Heindryckx (° 1992) studeerde af in 2016 als burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent. Haar masterproef won de prijs van de ‘Beste Masterproef in de Architectuurwetenschappen van 2016’ aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, en onderzoekt de evolutie van de wegeninfrastructuur in Belgisch Congo tijdens het interbellum. Ze werkte mee aan een onderzoeksproject met betrekking tot het in kaart brengen van de medische infrastructuur gebouwd in Belgisch Congo in het kader van het Tienjarenplan (1949-1959) aan het Departement Architectuur en Stedenbouw van Universiteit Gent. Daarnaast werkte ze als stadsontwerper bij Labo S, het Laboratorium voor Stedenbouwonderzoek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, participerend aan het Overstromingsrisicobeheersplan van de Dendervallei. In 2018 nam ze deel aan het ADEB-project 'Collaborations and exchanges in building in Belgium (1870-2015)' aan de vakgroep BATir van de Université Libre de Bruxelles, waar ze onderzoek deed naar de complementaire en overlappende professionele rollen toegekend aan of overgenomen door architecten en bouwkundig ingenieurs tijdens het interbellum in België.

Laurence Heindryckx startte eind 2018 een doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Het project focust zich op de productie van Francois Amelinckx (Amelinckx nv) en Jean Florian Collin (Etrimo) en test de hypothese dat de metropolitane ambities van deze vastgoedpioniers belemmerd werden in de naoorlogse periode, en dat dit blijvende gevolgen voor de evolutie van stedelijke projectontwikkeling in België.

Links