Dirk De Meester

Zelfstandig Academisch Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Dirk De Meester (Gent, 1957) is burgerlijk ingenieur-architect (UGent, 1980). Hij is sedert 1992 als deeltijds docent verbonden aan de vakgroep architectuur en stedenbouw in de vakgebieden architectuurontwerpen, bouwtechnieken en CAD. Vanaf 1983 actief betrokken bij de steeds ingrijpender programmahervormingen in de opleiding architectuur van de universiteit Gent. Samen met Charles Vermeersch en Dirk De Meyer één van de grondleggers en realisatoren van de fundamentele vernieuwing in de architectuuropleiding aan de UGent in 1989.
In de ateliers en masterproeven ligt de nadruk op ruimtelijke kwaliteit, belevingswaarde, slimme combinaties en materialisatie.
Onderzoek maakt deel uit van de dagelijkse praktijk en richt zich op de samenhang van ontwerpen, bouwen en technische vereisten. Focus gaat naar dat ontwerpen waarin uitvoering, aanpassing en technische vereisten geïntegreerd zijn, met bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en beleving.