DoT III bouwt een Hypar

(04-05-2022)

Het keuzevak DoT III focust dit semester op het ontwerp van betonnen hyperbolische regelvlakken (bestaande uit 64 verschillende tegels) en het parametrisch modelleren ervan. Bijkomend wordt ingezet op een zo ver als mogelijk geautomatiseerde constructiemethode aan de hand van een gerobotiseerde bekistingstechniek om de verschillende tegels te gieten.
Deze thema’s worden door verschillende groepjes studenten uitgewerkt, waarbij de chronologie dit semester genegeerd wordt: terwijl de gerobotiseerde bekisting ontworpen en geconstrueerd wordt, gaan de andere groepen er alvast vanuit dat de nodige tegels ter beschikking zijn en werken aan de globale configuratie ervan.

Het verloop is te volgen op het bijgevoegde Instagramaccount https://www.instagram.com/ugent_hypar/