Verplicht programma

Algemeen reglement

Naast het jaarlijkse voortgangsrapport, dat voor alle doctoraatsstudenten verplicht is, kunnen faculteiten het doctoraatsopleidingsprogramma geheel of gedeeltelijk verplicht stellen voor al hun studenten, voor bepaalde categorieën studenten, of voor bepaalde doctorstitels. De faculteiten kunnen bovendien de component van de gespecialiseerde cursussen aanvullen met een geheel van reguliere opleidingsonderdelen die evenwel de totale studieomvang van 30 ECTS niet mogen overschrijden. Faculteiten kunnen ook bijkomende publicatievereisten opleggen aan al hun doctoraatsstudenten.

In hun aanvullend faculteitsreglement bepalen de faculteiten voor welke studenten en doctorstitels de doctoraatsopleiding verplicht wordt gesteld. Bij de toelating tot het doctoraat brengt het faculteitsbestuur de doctorandus op de hoogte van een eventueel verplichte doctoraatsopleiding. Vrijstellingen kunnen (bij voorkeur op basis van dit formulier) worden verleend aan studenten voor wie de doctoraatsopleiding verplicht is gesteld, mits zij aantoonbaar beschikken over relevante, eerder verworven competenties of kennis, zijn ingeschreven voor een gezamenlijk doctoraat en/of houder zijn van een 'sandwich'-beurs.

Faculteitsreglement (excl. aanvullende publicatievereisten)

Faculteit Reden voor het verplichte doctoraatsopleidingsprogramma Inhoud van het verplichte doctoraatsopleidingsprogramma
Letteren en Wijsbegeerte

Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma, individuele uitzonderingen zijn mogelijk (art. 8)

Verplicht doctoraatsopleidingsprogramma voor een doctoraat in de Kunsten

Deel van het minimumpakket: 1 gespecialiseerde cursus (geen taalcursus), 1 vaardigheidstraining, 1 publicatie, 1 congresbijdrage
Recht en Criminologie Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma, individuele uitzonderingen zijn mogelijk  Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad
Wetenschappen Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma, individuele uitzonderingen zijn mogelijk    Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma,  individuele uitzonderingen zijn mogelijk  Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad
Ingenieurswetenschappen en Architectuur  Graad die niet overeenkomt met de na te streven graad  van doctor Min. 18 ECTS in reguliere cursuspunten en gespecialiseerde cursussen + rest van het minimumpakket (te bepalen door de FDOC)
Buitenlands diploma Min. 18 ECTS in reguliere cursuspunten en gespecialiseerde cursussen + rest van het minimumpakket (te bepalen door de FDOC)
Economie en Bedrijfskunde Alle doctoraatsstudenten Minimumpakket, behalve voor de publicatie
Inschrijving voor een doctoraat in Economische  Wetenschappen Twee bijkomende gespecialiseerde cursussen (alle ,doctoraatsstudenten)
Inschrijving voor een doctoraat in Toegepaste Economische Wetenschappen zonder een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen of Handelswetenschappen Maximum drie bijkomende gespecialiseerde cursussen (optioneel, voor te stellen door doctoraatsadviescommissie) 
Diergeneeskunde Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma, individuele uitzonderingen zijn mogelijk Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Alle doctoraatsstudenten Minimumpakket
Relevant voor niet-Vlaamse Masterdiploma's Bijkomend pakket (max. 27 ECTS) van reguliere cursus punten (optioneel, voor te stellen door de doctoraatsadviescommissie)
Masterdiploma dat niet overeenkomt met de na te streven graad van doctor Bijkomend pakket (max. 27 ECTS) van reguliere cursus punten (alle doctoraatsstudenten)
Bio-ingenieurswetenschappen (in het Engels) Houder van een relevante MSc graad of Bachelor van een Honours diploma Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma tenzij vereist door de promotor
Houder van een niet-relevante MSc graad of Bachelor van een Honours diploma, of relevante Bachelor graad van minimum 4 jaar Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad
Farmaceutische Wetenschappen Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma, individuele uitzonderingen zijn mogelijk   Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad
Politieke en Sociale Wetenschappen Geen verplicht doctoraatsopleidingsprogramma, individuele uitzonderingen zijn mogelijk Te bepalen door promotor, doctoraatsadviescommissie, faculteitsraad