Voortplanting gezelschapsdieren

Domeinen

Het team voortplanting gezelschapsdieren focust zich momenteel op 2 verschillende onderzoekslijnen.

Impact van sterilisatie van teven op de verdere gezondheid

Het voordeel van sterilisatie bij teven, en de voornaamste reden waarom dierenartsen de operatie aanraden is allereerst het definitief voorkomen van ongewenste nestjes (populatiecontrole) bij onder andere asielhonden, honden die erfelijk belast zijn, eigenaarshonden die niet bestemd voor de fok of die gehuisvest zijn in een situatie die fokken niet toelaat. Daarnaast is het vermijden van de loopsheden een belangrijke reden: het ongewenst seksueel gedrag, het weglopen en het bloedverlies worden door bepaalde eigenaars als storend ervaren. Als laatste wordt ook het gunstige effect op het ontstaan van pathologieën als pyometra en mammatumoren naar voor geschoven.

Door de groeiende populatie van gesteriliseerde teven is echter duidelijk geworden dat gonadectomie ook ongewenste bijwerkingen kan hebben. Algemeen was al bekend dat gonadectomie van de hond een hoger risico op obesitas met zich meebrengt, evenals veranderingen in de vachtkwaliteit bij sommige langharige rassen, alsook versterking van ongewenst angstig en agressief gedrag. Ook wordt een verhoogd risico op orthopedische problemen (heupdysplasie, kruisbandruptuur) aangetroffen bij dieren die op jonge leeftijd gonadectomie ondergaan hebben. Verder is het ook algemeen bekend dat er bij teven een verhoogd risico op urine-incontinentie bestaat na sterilisatie. De laatste jaren zijn daar nog andere bezorgdheden bij gekomen, omdat een aantal internationale studies, die uitgevoerd werden bij specifieke rassen, verhoogde risico’s vonden voor bepaalde tumoren zoals mastceltumoren, lymfoom/lymfosarcoom en hemangiosarcoom en andere neoplasieën bij gesteriliseerde honden.

Wij onderzoeken momenteel of deze ongewenste effecten ook in verhoogde mate voorkomen bij gesteriliseerde teven die aan de faculteit diergeneeskunde werden aangeboden, in vergelijking met intacte teven. Meer specifiek focussen we hierbij op een aantal orthopedische   problemen en bepaalde tumoren.

 

Optimaliseren van het invriesproces van hondensperma en opstarten van een spermabank

Slechts 5 % van de rashonden wordt momenteel gebruikt voor de fok. Om dit aantal te verhogen, zou het opstarten van een spermabank voor honden, die gebaseerd is op donatie van sperma zoals bij de mens, een mogelijke oplossing kunnen bieden. Veel eigenaars willen niet per se met hun hond fokken, maar willen wel het genetisch materiaal van hun reu bewaren indien deze mogelijkheid aangeboden wordt. Niet alle ejaculaten zijn geschikt om ingevroren te worden, omdat de kwaliteit van het staal kan verschillen en omdat de overleving van het invriesproces door het sperma sterk variabel is tussen honden onderling. Om sperma van zoveel mogelijk verschillende reuen te kunnen invriezen is het belangrijk om het invriesproces te verbeteren en te individualiseren. Het ingevroren sperma kan bewaard blijven in de CanIFreeze spermabank of in dierenartspraktijken dichtbij bij de eigenaar van de teef om op een later tijdstip gebruikt te kunnen worden voor inseminatie.

Wij zijn steeds op zoek naar intacte reuen die aangeboden kunnen worden als spermadonor, indien u hiervoor interesse heeft kan u contact opnemen via of +32 9 264 75 64.

Spermadonatie