Infodag 12 maart 2022

Geïnteresseerd in onze opleiding diergeneeskunde? Ontdek hieronder alle info in je eigen tempo.

Hou zeker 12/03/2022 vrij, want dan organiseren wij onze infodag, van 13:00 tot 17:00.  

Meer info vind je op www.ugent.be/infodagen.


Voorstelling van de opleiding

De academische opleiding diergeneeskunde omvat 6 jaar studie en biedt naast de stevige klinische opleiding veel uitdagingen. Het is belangrijk om je heel goed te informeren over de inhoud van deze opleiding en de mogelijkheden na afstuderen.

     • In het filmpje hieronder deelt een student zijn ervaring in het eerste bachelorjaar

Ijkingstoets


Om toegelaten te worden tot de opleiding diergeneeskunde, moet je verplicht deelnemen aan de ijkingstoets. De toets geeft je een indicatie of je beschikt over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om met de opleiding diergeneeskunde te starten. Deelname aan de ijkingstoets is verplicht, maar niet bindend.

Ijkingstoets diergeneeskunde

Stage

Naast de klinische opleiding op de Campus Merelbeke krijg je ook de kans om externe stages te lopen.

In een eerste fase maak je via korte observatiestages kennis met de dagdagelijkse activiteiten van de dierenartsenpraktijk.

Tijdens het afstudeerjaar volgt een langere stage binnen het domein van jouw afstudeerrichting, waarbij je actief kunt meewerken in de dierenartsenpraktijk. Je kan ook een extra keuzevak Stage opnemen waarbij je een brede waaier aan stageplaatsen kan exploreren. Stage in onderzoekscentra en internationale organisaties behoren hier tot de mogelijkheden.

De opleiding ondersteunt ook vrijwillige stages.

Je mag zelf op zoek gaan naar een stageplaats. De stages kunnen doorgaan binnen Europa en in een aantal gevallen ook verder weg. Alle stages verlopen onder deskundige begeleiding van de stageverantwoordelijke. 

Vakinhouden

Aan de hand van onderstaand interview kom je van de lesgevers meer te weten over de vakken in het 1ste bachelorjaar.


Bekijk ook eens deze kennisclip van het vak 'studie van de vertebraten en algemene anatomie van de huisdieren' (prof. Cornillie), om een idee te krijgen hoe lesmateriaal aangereikt kan worden.

Deze open les van prof. Moons geeft je een idee hoe de lessen en lesopnames er uit zien:

Prof. Klaus Bacher verduidelijkt in volgende video waarom het vak Biomedische Fysica en Radioprotectie van belang is tijdens de opleiding:

Internationale ervaring

De faculteit Diergeneeskunde zet in op een buitenlandse ervaring tijdens je opleiding. Zo kan je onder meer op uitwisseling in het kader van stage, kliniek of masterproef. Via de link kan je meer informatie vinden over onze partnerinstellingen.

Jobs

Naast het werken in de praktijk biedt de opleiding ook andere mogelijke perspectieven na het afstuderen (prof. dr. Jeroen Dewulf).

 


Heb je bovendien interesse in leraar worden met méér? Volg dan aansluitend de Educatieve masteropleiding.

Voorkennis en voorbereiding

Een grondige voorkennis van chemie en fysica biedt jou een sterke troef om te slagen in het eerste bachelorjaar.

Om toegelaten te worden tot de opleiding diergeneeskunde, moet je verplicht deelnemen aan de ijkingstoets. De toets geeft je een indicatie of je beschikt over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om met de opleiding diergeneeskunde te starten. Deelname aan de ijkingstoets is verplicht, maar niet bindend:

Beschik je over onvoldoende voorkennis chemie, dan kan je deelnemen aan de vakantiecursus chemie die georganiseerd wordt begin september:

Als je geen wetenschappelijke vooropleiding hebt gevolgd in het secundair onderwijs kan je kiezen om je voor te bereiden via een 7de jaar middelbaar bijzondere wetenschappelijke vorming.

Vind middelbare scholen die deze jaaropleiding aanbieden

Het Monitoraat van de faculteit Diergeneeskunde is een onderdeel van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) en bestaat uit studie- en trajectbegeleiders.

Praktische info

Huisvesting

Tijdens het eerste bachelorjaar volg je colleges op de verschillende universitaire campussen in Gent. Voor bepaalde practica verplaats je je naar de Campus Merelbeke. De afstand Gent-Merelbeke is haalbaar met de fiets (ongeveer 20 minuten) of het openbaar vervoer.

Vanaf het tweede bachelorjaar vinden alle onderwijsactiviteiten plaats op de Campus Merelbeke.

Het is dus mogelijk om de eerste jaren te kiezen voor een kot/kamer in Gent.

Informatie voor toekomstige Nederlandse studenten

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, over studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent.

Contact

Heb je nog een specifieke vraag waarop je het antwoord niet vond, dan kan je contact opnemen met de studie- en trajectbegeleiders van het monitoraat: monitoraat.di@UGent.be