Beroepsmogelijkheden

In Vlaanderen zijn zowat zestig procent van de dierenartsen gevestigd als zelfstandig dierenarts. Buiten de zelfstandige praktijk vind je dierenartsen vooral terug in de bewaking van de voedselveiligheid, de farmaceutische industrie, de veevoederbedrijven en de vleesverwerkende nijverheid. Een kleiner aantal gaat aan de slag als inseminator, als dierenarts bij diagnostische laboratoria, als inspecteur­dierenarts of is verbonden aan de diensten van de Vlaamse of federale overheid. Een deel van de afgestudeerden vinden een baan in het wetenschappelijk onderzoek.

Een job?

In alle buurlanden zijn de arbeidscondities als praktijkdierenarts gunstiger, enerzijds omdat er minder dierenartsen per jaar afstuderen (toegangsexamen) en anderzijds omdat dierenartsen vaak in loondienst werken, iets wat in België tot heden niet mogelijk is.

Als dierenarts heb je een solide wetenschappelijke opleiding achter de rug. Je komt dus ook in aanmerking voor diverse functies in de farmaceutische en/of (dier)voedingsindustrie), in het onderwijs en voor de overheid (Federaal Agentschap Voedselveiligheid, Diergezondheidszorg Vlaanderen of het leger). Daarnaast kan je deze wetenschappelijke opleiding aanwenden als wetenschappelijk onderzoeker.

De ontkoppeling van diploma en job is een fenomeen dat geldt voor vele disciplines en ook voor dierenartsen wordt het meer en meer een realiteit.

Zoals in andere beroepen heb je als gemotiveerde dierenarts een goede kans op een interessante carrière en je brede academische vorming garandeert voldoende flexibiliteit om het waar te maken in een evoluerende maatschappij.

Prognose

Vanaf academiejaar 23-24 is er een ingangsexamen waardoor op termijn de toekomstmogelijkheden in België mogelijks rooskleuriger zijn omdat de balans tussen vraag en aanbod evenwichtiger zal zijn.

Samenvatting arbeidsmarkt

Soepelheid troef

Dierenartsen hebben een solide wetenschappelijke opleiding achter de rug. Ze komen dus ook in aanmerking voor diverse functies in het bedrijfsleven, die niet direct iets te maken hebben met diergeneeskunde of met de zorg voor dieren. Van die mogelijkheden maken afgestudeerden echter slechts in beperkte mate gebruik.

Onderzoek

Studenten met een wetenschappelijke interesse komen in de diergeneeskunde even goed aan hun trekken als in andere studierichtingen van de exacte wetenschappen. Eens afgestudeerd, behoort een loopbaan als wetenschappelijk navorser in verschillende onderzoeksgebieden zeker tot de mogelijkheden. Met onderzoekservaring in de faculteit Diergeneeskunde kunnen academici bijvoorbeeld zeer vaak aan de slag in de farmaceutische industrie.

Tewerkstellingsdomeinen

  • Wetenschappelijk onderzoek: universiteit, onderzoekscentra van het Ministerie van Landbouw.
  • Openbare dienst: Ministerie van Landbouw, Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
  • Als zelfstandige: individueel of in associatie.
  • Industrie: farmaceutische industrie, veevoederindustrie, levensmiddelenindustrie.
  • Commerciële en handelssector: verkoop en klantencontacten.
  • Dienstensector: landbouworganisaties, financiële instellingen.
  • Internationale organisaties: BTC - Belgische Technische Coöperatie, Europese Unie.
  • Onderwijs: universitair-, hoger-  en middelbaar onderwijs.