Deliberatie

De Faculteit Diergeneeskunde volgt de deliberatieregels zoals voorzien in het OER.