Vakgroepen

Vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid (DI04)

https://www.vpi.ugent.be/

 • Fysiologie
 • Virologie
 • Parasitologie
 • Immunologie

https://www.ugent.be/di/vph/en

 • Veterinaire Volksgezondheid

Vakgroep Pathobiologie, Farmacologie en Bijzondere Dieren (DI05)

https://www.ugent.be/di/di05

 • Pathologie
 • Bacteriologie
 • Bijzondere dieren en Pluimveeziekten

https://www.ugent.be/di/ftb/en

 • Farmacologie

Vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen (DI07)

https://www.ugent.be/di/di07

 • Biochemie
 • Biometrie
 • Dierenvoeding
 • Dierlijke genetica
 • Ethologie en dierenwelzijn
 • Microbiologie

Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde (DI08)

https://www.ugent.be/di/laim

 • Interne Geneeskunde van de Grote Huisdieren

https://www.ugent.be/di/vvb/nl

 • Voorplanting
 • Populatiegeneeskunde

Vakgroep Kleine Huisdieren (DI09)

https://www.ugent.be/di/khd

 • Kleine Huisdieren

Vakgroep Heelkunde, Anesthesie en Orthopedie van de Grote Huisdieren (DI10)

https://www.ugent.be/di/heelkunde

 • Heelkunde van grote huisdieren
 • Anesthesie van grote huisdieren
 • Orthopedie van grote huisdieren

Vakgroep Morfologie, Beeldvorming, Orthopedie, Revalidatie en Voeding (DI11)

https://www.orsami.be/nl

 • Medische beeldvorming
 • Orthopedie
 • Revalidatie
 • Voeding

https://www.ugent.be/di/morfologie

 • Morfologie