UGent-onderzoeker ontvangt subsidie voor Alzheimeronderzoek

(23-12-2021) De Stichting Alzheimer Onderzoek financiert het onderzoeksproject van prof. dr. Kathlyn Laval van de UGent voor een totaalbedrag van 250.000 euro.

De Stichting Alzheimer Onderzoek financiert het onderzoeksproject van prof. dr. Kathlyn Laval van de UGent voor een totaalbedrag van 250.000 euro(15-12-2021) De Stichting Alzheimer Onderzoek financiert het onderzoeksproject van prof. dr. Kathlyn Laval van de UGent voor een totaalbedrag van 250.000 euro.

Professor Kathlyn Laval ontvangt van de Stichting Alzheimer Onderzoek een subsidie van 250.000 euro voor haar onderzoek naar Alzheimer. De organisatie investeert jaarlijks in wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

Op dit moment is er geen medicijn tegen Alzheimer hoewel 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen een vorm van dementie ontwikkelt.

Professor Laval van de faculteit Diergeneeskunde wil met haar project onderzoeken hoe een Herpes simplex-virus type 1 (HSV1) infectie een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. De paradigmaverschuiving zal zich toespitsen op de rol van de infectie en de ontsteking in het perifere zenuwstelsel, met latere gevolgen voor de hersenen, in tegenstelling tot de huidige aanname die uitgaat van een rechtstreekse infectie van de hersenen door HSV1. 

Meer info:

Prof. Kathlyn Laval
Faculteit Diergeneeskunde, vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid
kathlyn.laval@ugent.be