Info over de vakgroep Morfologie

De Vakgroep Morfologie bestudeert de lichaamsbouw van de dieren, in het bijzonder van de huisdieren die gehouden worden als gezelschapsdieren of als nutsdieren voor de voedselproductie (incl. aquacultuur) en van de diersoorten die een speciale betekenis hebben voor wetenschappelijk onderzoek (vb. proefdieren).

De wetenschappelijke expertise wordt ten dienste gesteld van de gemeenschap door het inrichten van talrijke cursussen en het verstrekken van dienstverlenende adviezen aan dierenartsen, clinici en onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.

Het departement is onderverdeeld in 3 units :

  • De Anatomie bestudeert de macroscopische structuuur van alle nutsdieren en vogels, waaronder ook de proefdieren
  • De Histologie bestudeert de microscopische en ultrastructurele bouw van de cellen, weefsels en organen
  • De Embryologie bestudeert de ontwikkeling van zygote tot volwassen dier