Mechanismen van angiogense

Dit onderzoeksdomein is het meest recent opgestarte project aan de vakgroep en wordt getrokken door Prof. Pieter Cornillie.

 

Angiogenese is het proces waarbij door vorming van nieuwe bloedvaten een bestaand vasculair netwerk uitgebreid en gereorganiseerd wordt. Twee belangrijke types van angiogenese treden op tijdens de embryonale nieuwbloedvatvorming, nl. sprouting angiogenese, waarbij een nieuw bloedvat als een blind-eindigende vertakking uit een bestaand bloedvat uitgroeit naar de weefsels, en intussusceptieve angiogenese waarbij een bestaand bloedvat over zijn lengte geleidelijk in twee wordt gesplitst. Beide processen zijn morfologisch goed te volgen in de ontwikkeling van de embryonale nierglomeruli, zowel ter hoogte van de mesonefros (oernier) als metanefros (definitieve nier). Hierbij wordt de initiële aanleg van de glomerulus via sprouting angiogenese opgevolgd door een verdere uitbreiding en ontwikkeling door middel van intussusceptieve angiogenese.

 

Het doel van het onderzoek is om de verschillende morfologische waarnemingen tijdens de angiogenese en meer specifiek tijdens de glomerulogenese te kunnen linken aan de expressie van specifieke angiogene groeifactoren en hun receptoren. In het bijzonder wordt nagegaan welke factoren de switch van sprouting angiogenese naar intussusceptieve angiogenese genereren of typeren. Daarnaast wordt het effect van deze groeifactoren op de groei en organisatie van endotheliale cellen in vitro nagegaan. Aangezien de resultaten van sprouting angiogenese in vitro sterk afhankelijk zijn van de oorsprong van de endotheliale cellen, rust de grootste focus van het onderzoek op deze weefselspecifieke verschillen.

 

Het geheel van het onderzoek maakt, naast de klassieke licht- en elektronenmicroscopie gebruikt van immunohistochemie, drie-dimensionele reconstructietechnieken, laser capture microdissectie (i.s.m. DI01), RT-qPCR & RNA- interference (i.s.m. DI07) en cel- en weefselculturen.

Meer info

Contact informatie

Prof. dr. Pieter Cornillie
Vakgroep Morfologie
Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Tel.:  09 264 77 22
Fax:  09 264 77 90
Email: Pieter.Cornillie@UGent.be