Koliek: onderzoek

Horse with colic symptomsKoliek (Fig. 1) is een zeer frequent ziektebeeld bij het paard. Koliek kan in ernst variëren van mild tot levensbedreigend, het kan paarden van iedere leeftijd of ras treffen. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen (voedingsproblemen, zand, verteringsstoornissen, darmparasieten, maagulcera,....)

De grootste complicatie van koliek is ileus.

Postoperatieve ileus, oftewel het “stilvallen” van de darm na een koliekoperatie, wordt vooral gezien na koliek van de dunne darm. Paarden die hieraan lijden, stapelen enorm veel vocht op in de maag. Om te voorkomen dat de maag scheurt, moet deze regelmatig worden leeggemaakt. Het vocht dat op die manier verloren gaat, moet aangevuld worden met een intensieve infuusbehandeling. Helaas sterft -ondanks behandeling- nog steeds ongeveer 1/3 van de paarden die postoperatieve ileus ontwikkelen. Onderzoek op onze vakgroep heeft een aantal factoren opgespoord die het ontstaan van ileus in de hand kunnen werken. Hierdoor kan voor de operatie beter ingeschat worden of een paard veel kans heeft om deze complicatie te ontwikkelen. Ook is de werking aangetoond van een medicijn tegen ileus: met dit middel bleek de kans om ileus te ontwikkelen 4x kleiner te zijn! Sindsdien wordt dit middel standaard gegeven aan elk paard dat geopereerd wordt voor koliek van de dunne darm.

Op de vakgroep Interne Geneeskunde van de Grote Huisdieren wordt onderzoek verricht naar prognose, diagnose en behandelingstechnieken voor ileus bij paarden.

Het verrichte onderzoek in dit domein heeft geleid tot de volgende Publications publicaties -doctoraten