Cardiologie: onderzoek

De universiteit beschikt over een gespecilaiseerd cardiologie team paard , het Equine Cardioteam Ghent University.

Atrium fibrillatie (boezem of voorkamer fibrilleren):Atrial fibrillation in a horse

  • Door middel van pacemakers werd eerst de pathofysiologie van atriale fibrillatie (Fig. 1) bestudeerd bij het paard.
  • Vervolgens werd een revolutionaire techniek voor het behandelen van atriale fibrillatie ontwikkeld nl. door middel van ‘transveneuze elektrische cardioversie’ (TVEC)(Fig. 2 + klik op figuur om de video te bekijken). Tijdens deze behandeling krijgt het paard een elektrische shock toegediend onder algemene narcose om het normale hartritme te herstellen. Deze techniek is veel efficiënter en geassocieerd met minder Transvenous electrical cardioversion horse (Ghent University)Pacemaker implantation in a donkeyneveneffecten in vergelijking met de standaard medicamenteuze techniek.
  • Nieuwe echocardiografische technieken (2D speckle tracking en tissue Doppler Imaging) en gegevens van het intracardiale electrogram worden gebruikt als voorspellende parameters i.v.m. prognose van atriale fibrillatie.

2D speckle tracking (2D ST) en Tissue Doppler Imaging (TDI) zijn nieuwe echocardiografische technieken die toelaten om de hartfunctie (van zowel kamer als voorkamer) beter te kunnen beoordelen. Referentiewaarden voor gebruik bij paarden werden opgesteld en het nut van deze technieken werd aangetoond.

Pacing: een techniek voor ‘pacing’ of elektrisch stimuleren van het hart werd ontwikkeld die toelaat om een te traag kloppend hart sneller te doen slaan. Deze techniek kan zowel tijdelijk (temporary pacing) als permanent d.m.v. implantatie van een pacemaker uitgevoerd worden. Pacemaker implantatie (Fig. 3 + klik op figuur om de video te bekijken) behoort dus ook tot de mogelijkheden voor gebruik bij paarden.

Cardiac biomarkers: speciale bloedonderzoeken laten toe om natriuretische peptiden (ANP, proANP, NT-proANP, NT-proBNP,...) en hartspierenzymes (cTn I, cTn T) bij het paard te bepalen. Deze parameters stijgen onder specifieke omstandigheden zoals bij een dilatatie van het hart of bij hartspierschade. Referentiewaarden voor diverse parameters werden opgesteld zodat deze kunnen gebruikt worden bij het klinisch onderzoek van hartpatiënten.

View publications

Doctoraten in equine cardiologie:

 

Contact: Prof. Dr. Gunther van Loon