Communicatie tussen dierenarts/therapeut en paardeneigenaar

Dit onderzoek focust op de communicatie tussen paardeneigenaars en dierenartsen of alternatieve therapeuten tijdens de consultatie.

In het kader van een onderzoeksproject over de communicatie tussen paardeneigenaars en hun dierenartsen en therapeuten nemen we bij eigenaars die reeds deelgenomen hebben aan de consultaties een korte enquête af over hun tevredenheid over dit laatste bezoek van hun dierenarts of therapeut. Het invullen neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. Dank bij voorbaat voor uw tijd en medewerking.       

 

Link naar de enquête: https://ghentunipss.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdbwFUQolgecfNr                

                                 

Privacyverklaring:

Alle antwoorden verkregen in het kader van het dit onderzoek zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. De verkregen resultaten zullen uitsluitend worden gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden van het onderzoek naar het gebruik van complementaire en alternatieve diergeneeskunde in Vlaanderen en zullen slechts op een geanonimiseerde wijze worden weergegeven na de verwerking van deze antwoorden. Na afloop van het onderzoek kunt u, indien gewenst, een samenvatting van de onderzoeksresultaten verkrijgen.

 

Voor verdere vragen over dit onderzoek kan u terecht bij:

Pia Keller, dierenarts, PhD student
pia.keller@ugent.be

Prof. Annelies Decloedt, promotor


Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke