Boviene neonatale pancytopenie

Sinds 2008 vertoonden overal in België kalveren van diverse rassen op de leeftijd van 10-14 dagen diverse huidbloedingen. Van deze kalveren stierf 90% ondanks diverse behandelingen. Deze ‘nieuwe ziekte’ werd onderzocht aan de vakgroep en klinisch, pathologisch en epidemiologisch beschreven. Alle dieren vertoonden een totale vernietiging van het beenmerg, wat aanleiding geeft tot bloedstollingsstoornissen en verlies van elke weerstand. Een verband met de opname van colostrum en een welbepaald vaccin voor het boviene virale diarree virus werd duidelijk. Verder onderzoek in samenwerking met het laboratorium voor immunologie (UGent) toonde aan dat bloed van de moederdieren antistoffen bevat die gericht zijn tegen de witte bloedcellen van de kalveren. Inmiddels werd een definitieve link met het vaccin in kwestie internationaal bevestigd, en werd dit van de markt gehaald. De ziekte wordt nu nog slechts sporadisch vastgesteld.