Verantwoord antibioticagebruik

De laatste jaren wordt het antibioticumgebruik bij nutsdieren steeds meer bekritiseerd omwille van de mogelijke rol die het zou spelen bij het ontstaan van resistente bacteriën bij de mens. Vooral in intensieve sectoren, zoals industrieel pluimvee, varkens en vleeskalveren worden antibiotica frequent strategisch ingezet om ziekte te voorkomen. In een grootschalige epidemiologische studie, in samenwerking met Dierengezondheidszorg Vlaanderen, werd het antibioticumgebruik bij vleeskalveren in Vlaanderen bestudeerd. Daarnaast werden ook de oorzaken van ziekte en sterfte in kaart gebracht. Het resulterende doctoraatswerk bevestigde dat het antibioticumgebruik in de vleeskalversector in de periode 2007-2010 daadwerkelijk buitensporig hoog was en dat de belangrijkste reden voor antibioticumgebruik infectieuze luchtwegproblemen zijn. Met behulp van de informatie bekomen uit deze studie konden diverse managementsmaatregelen geïdentificeerd worden die de sector zouden kunnen helpen hun antibioticumgebruik op korte termijn te verminderen zonder in te boeten aan dierenwelzijn of productie. In vervolgprojecten zouden diverse preventieve maatregelen en therapeutische protocols uitgetest worden om zo de Vlaamse vleeskalverhouderij te helpen evolueren naar een meer duurzame productiewijze met minder antibiotica.