Ademhalingsstoornissen bij vleeskalveren

Infectieuze luchtwegproblematiek (bovine respiratory disease (BRD)) is één van de meest voorkomende kalverziekten wereldwijd, leidend tot enorme economische verliezen. BRD is ook de belangrijkste indicatie voor het antibioticumgebruik bij kalveren. In een eerste reeks studies in de vleeskalversector werden Mycoplasma bovis en het boviene virale diarreevirus geïdentificeerd als de meest voorkomende pathogenen. Antibioticumbehandelingen voor BRD worden op dit moment omwille van praktische en financiële redenen meestal ingezet zonder voorafgaande bemonstering. Met het oog op het verantwoord inzetten van antibiotica is het wenselijk te beschikken over diagnostische technieken, gevalideerd om het al dan niet medicineren op groepsniveau te verantwoorden. Samen met het identificeren van risicofactoren voor BRD, specifiek voor vleeskalveren, vormt deze groepsdiagnostiek het onderwerp van verder onderzoek aan de vakgroep.