Masterproef

Bestaat uit een literatuurstudie (14SP) en een onderzoeksonderwerp (16SP)

Praktische opleiding in het schrijven van een literatuurstudie over een morfologisch onderwerp met diergeneeskundige relevantie, waarbij de student leert wetenschappelijke onderzoeksbevindingen opzoeken, kritisch interpreteren en synthetiseren in een wetenschappelijk opgesteld rapport.

Aansluitend op een inleidende literatuurstudie, leren de studenten een beperkt wetenschappelijk onderzoek concipiëren, plannen, uitvoeren en rapporteren in een wetenschappelijk opgesteld verslag, waarbij zij blijk geven van een analytisch, synthetisch en zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau.

 

Voor verdere info over deze opleidingen kan u terecht in de studiegids van de UGent