Senior studie

Senior studie 

Wat willen we te weten komen door middel van studie 4?

Het doel van deze studie is om na te gaan of bij gezonde katten met beperkt eiwitverlies in de urine (een waarde in de ‘grijze zone’) de hoeveelheid eiwitten in de urine na verloop van tijd afneemt, stabiel blijft, of toeneemt. We willen ook onderzoeken of dit beperkte eiwitverlies bij initieel gezonde katten op lange termijn een invloed heeft op hun algemene gezondheid, de werking van hun nieren en hun overlevingstijd. Het ontdekken van beperkt eiwitverlies in de urine bij een gezonde kat zou dan namelijk een belangrijk eerste teken kunnen zijn van nier- of andere ziekten, die zodoende vroegtijdig kunnen worden opgespoord én aangepakt.

Nieren

Kan uw kat deelnemen aan studie 4?

Voor studie 4 zijn we op zoek naar katten van 7 jaar of ouder die gezond zijn in de ogen van de eigenaar. Zij mogen de laatste 2 maanden voor het onderzoek geen medicatie hebben gekregen en de laatste vaccinatie, ontworming en teken- en vlooienpreventie moeten minimaal één week geleden zijn. De eiwitwaarde in de urine dient <0,4 te bedragen.

Wat houdt deze studie in voor u en uw kat?

Voor deze studie dient u in een periode van 2 jaar vijfmaal langs te komen in de Kliniek Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, dus om de 6 maanden. Tijdens elk bezoek wordt een volledig lichamelijk onderzoek uitgevoerd evenals een uitgebreid bloedonderzoek. Een urinestaal wordt verzameld voor een volledig urineonderzoek door middel van blaaspunctie - dit is een snelle en pijnloze handeling, waarvoor uw kat niet gesedeerd dient te worden. Uw kat moet wel nuchter zijn omwille van het bloedonderzoek. Er zal u tenslotte ook gevraagd worden om bij elk bezoek een vragenlijst in te vullen over de algemene gezondheidstoestand van uw kat.

Tarzan

Welk voordeel biedt dit voor u en uw kat?

Er wordt om de 6 maanden gratis een volledig lichamelijk onderzoek gedaan inclusief bloeddrukmeting. Een te hoge bloeddruk is namelijk een vaak voorkomend probleem – zeker bij oudere katten – dat vaak pas laattijdig wordt ontdekt, maar best vroegtijdig kan worden aangepakt. Ook wordt er telkens een uitgebreid bloedonderzoek uitgevoerd evenals een volledig urineonderzoek. Op deze manier krijgt uw kat dus tweemaal per jaar een complete gezondheidscheck.

Interesse om uw kat te laten deelnemen?

Deze studie biedt het voordeel voor u en uw kat dat deze grondig wordt nagekeken en opgevolgd, zodat bepaalde aandoeningen reeds vroegtijdig kunnen worden opgespoord. 

Indien u in deze studie geïnteresseerd bent of bijkomende vragen zou hebben, kunt u graag een mail sturen naar  !

Victor

 

Terug naar studie nieraandoeningen - kat