Studie nieraandoeningen - kat

IS JE KAT TOPFIT?

Het antwoord vind je in zijn toilet!

 Onderzoek F. Mortier

 

Ontdek meer over de niergezondheid van uw kat én draag bij
tot een betere kennis over nierziekte bij katten.  

Belang van beperkt eiwitverlies in de urine bij de kat:


KAN UW KAT DEELNEMEN?

Voorwaarden:

- Zowel zieke als gezonde katten zijn toegelaten, van alle leeftijden

- Indien gezond: geen medicatie gekregen de afgelopen 2 maanden

- Alle katten: geen vaccinaties, ontworming of teken- of vlooienpreventie gekregen de afgelopen 7 dagen

Onderzoek F.Mortier


Chronische nierziekte bij katten

Chronische nierziekte is een vaak voorkomende ziekte die minstens 30-40% van de oudere katten treft, maar soms ook bij jonge katten voorkomt. In de meeste gevallen kent deze ziekte een progressief verloop, wat inhoudt dat de nierfunctie mettertijd verder achteruit gaat. Dit leidt uiteindelijk tot verschillende mogelijke lichamelijke klachten (zoals een verminderde eetlust, vermageren en braken) alsook afwijkende bloed- en urinewaarden. Gelukkig kan het voortschrijden van de nierziekte wel worden afgeremd met behulp van een geschikt dieet en medicatie tegen problemen die vaak met chronische nierziekte gepaard gaan (te hoge bloeddruk, te veel eiwitten in de urine), waardoor zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit stijgen bij katten met chronische nierziekte.

Te veel eiwitten in de urine (proteïnurie)

Onder normale omstandigheden komen er nauwelijks eiwitten voor in de urine. Verschillende nierziekten kunnen echter leiden tot het verlies van meer eiwitten in de urine, wat op zich ook weer schadelijk is voor de nieren zelf en voor verdere progressie van de nierziekte zorgt. Een gepaste therapie kan deze gevolgen afremmen.

Wat willen we te weten komen?

Het opvolgen van de eiwitwaarde in de urine vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidscontrole bij de kat en van de opvolging van katten met chronische nierziekte. Momenteel zijn er geen concrete richtlijnen over hoe deze waarde op een zo betrouwbare manier kan worden bepaald. Bij honden is bekend dat de eiwitwaarde in hun urine wordt beïnvloed door de manier waarop het staal wordt genomen (thuis opvangen tegenover blaaspunctie in de kliniek) en dat er verschillen bestaan tussen de waardes die door verschillende labo’s worden gemeten, alsook tussen twee waardes die door hetzelfde labo worden gemeten op hetzelfde staal. Bij de hond is ook reeds onderzoek gevoerd naar de invloed van bewaring van de urine (duur en temperatuur) en weet men dat de waarde bij éénzelfde hond van dag tot dag kan verschillen, wat van belang is voor de interpretatie ervan. Bij de kat is over al deze zaken nog weinig tot geen informatie bekend en daar willen wij graag verandering in brengen. Ook willen we bij gezonde katten met beperkt eiwitverlies in de urine (een waarde die zich in de ‘grijze zone’ bevindt) te weten komen of de hoeveelheid eiwitten in de urine na verloop van tijd afneemt, stabiel blijft, of gaat toenemen – en of er bij een dergelijk beperkt verlies dus al een reden is tot zorgen. Tenslotte willen we ook onderzoeken of dit beperkte eiwitverlies bij initieel gezonde katten op lange termijn een invloed heeft op hun algemene gezondheid, de werking van hun nieren en hun overlevingstijd. Het ontdekken van beperkt eiwitverlies in de urine bij een gezonde kat zou dan namelijk een belangrijk eerste teken kunnen zijn van nierproblemen of andere ziekten, die zodoende vroegtijdig kunnen worden opgespoord (bv. door een jaarlijks urineonderzoek) én aangepakt.

Hoe willen we dit onderzoeken?

Door bij zo veel mogelijk katten een urinestaal te onderzoeken dat thuis wordt opgevangen en/of door middel van blaaspunctie wordt bekomen. Deze katten worden voor- of nadien grondig algemeen nagekeken en hun bloeddruk wordt gemeten. Bij de katten die langdurig worden opgevolgd zal tweemaal per jaar naast een urineonderzoek ook een volledig bloedonderzoek worden uitgevoerd, zodat hun algemene gezondheidstoestand nauwgezet wordt gemonitord.

In totaal voeren we vier verschillende studies uit, waarbij telkens verschillende aspecten worden onderzocht.
Momenteel hebben we nog nood aan katten waarbij de eigenaar thuis urine wil proberen op te vangen (= studie 2) en aan deelnemers aan de opvolgingsstudie over 2 maanden (= studie 3).

Deelname aan dit onderzoek biedt voordeel voor uw eigen kat, maar zorgt ook voor vooruitgang van de diergeneeskunde wat talrijke katten in de toekomst zal helpen. Draag bij aan de levenskwaliteit van deze bijzondere dieren!


CONTACT

OnderzoekFemkeMortier.jpg
Doctoraatsonderzoeker: Femke Mortier
Promotoren: Prof. Dr. Dominique Paepe & Prof. Dr. Sylvie Daminet
Vakgroep Kleine Huisdieren
Onderzoeksgroep Interne Geneeskunde
T +32 9 264 77 00
www.ugent.be


Geïnteresseerd om deel te nemen en/of op zoek naar meer informatie?

 

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS & ALLE KATTEN MET PROTEÏNURIE!


 

Terug naar studie nieraandoeningen