Meer over onze studie

Uw hond werd gediagnosticeerd met schildklierkanker?!

Ontdek meer over schildklierkanker bij honden én draag bij tot de verbetering van de behandeling van schildklierkanker bij honden!

Studie verbeteren van de behandeling van schildklierkanker bij honden

Schildklierkanker hond

Ontdek meer over schildklierkanker bij honden én draag bij tot de verbetering van de behandeling van schildklierkanker bij honden!

Doel van de studie

De studie heeft een dubbel doel:

  • Eerst en vooral wensen we te voorzien in een behandelingsoptie voor die honden met schildklierkanker, die niet kunnen geholpen worden met de huidige behandelingsopties. Dit omvat alle honden met schildklierkanker, die ingegroeid is in het omgevend weefsel en/of aanwezigheid van uitzaaiingen en die ongevoelig is voor radioactief jodium-131.
  • Daarnaast wensen we de succesvolle behandeling met radioactief jodium-131 te verbeteren op gebied van effectiviteit en veiligheid in het belang van de hond alsook de omgeving.

Kortom, we wensen de levenskwaliteit van elke hond met schildklierkanker te maximaliseren.

 

Kan uw hond deelnemen aan de studie?

Elke hond gediagnosticeerd met schildklierkanker, waarbij nog geen behandeling werd opgestart, kan deelnemen aan de studie.

 

Wat onderzoeken we?

Eerst dient de diagnose van schildklierkanker (schildkliercarcinoma) bij elke hond bevestigd te zijn. Daarnaast dient zowel het type schildklierkanker als de gevoeligheid voor radioactief jodium-131 gekend te zijn. Op basis van de eigenschappen van de kanker kan uw hond deelnemen aan 1 van de 2 onderzoeksdelen.

In het eerste onderzoeksdeel wensen we het klinische effect van medicamenteuze therapie op lange termijn bij honden met schildklierkanker na te gaan. Indien uw hond niet via chirurgie of radioactief jodium-131 kan geholpen worden wegens ingroei van de kanker in omgevend weefsel, aanwezigheid van uitzaaiingen, en/of ongevoeligheid voor radioactief jodium-131, kan uw hond deelnemen aan dit onderzoeksdeel. Na opstart van therapie wordt uw geliefde hond op regelmatige tijdstippen opgevolgd om veranderingen in zijn algemene toestand (symptomen, grootte zwelling, schildklierfunctie, uitzaaiingen) na te gaan aan de hand van klinisch onderzoek, bloedonderzoek en radiografie van de borstkas.

Elke hond met schildklierkanker, die gevoelig is voor radioactief jodium, komt in aanmerking voor ons tweede onderzoeksdeel. In het tweede onderzoeksdeel willen we de invloed van recombinant humaan schildklier stimulerend hormoon (rhTSH) nagaan op de opname van radioactief jodium door de schildklier. Bij zowel de mens als de kat met schildklierkanker wordt een verhoogde opname aan radioactief jodium door de schildklierkanker opgemerkt bij gebruik van rhTSH, leidend tot een betere effectiviteit alsook veiligheid voor de patiënt en zijn omgeving. De studie duurt 4 weken, waarvan 2 onderzoeksweken en 2 weken pauze tussenin. Gedurende deze studie wordt uw hond niet behandeld. Na afloop van de studie wordt op basis van zijn onderzoeksresultaten de meest geschikte behandelingsoptie ingepland: chirurgie of radioactief jodium-131.

 

Uw geliefde hond kan deel uitmaken van dit onderzoek waarbij hijzelf van de meest geschikte behandeling geniet. Bijkomend is uw hond van grote betekenis voor de verdere vooruitgang in de behandeling van schildklierkanker bij honden.  

 

Contact

Onderzoeker: Stephanie Scheemaeker

Promotoren: Prof. Dr. Sylvie Daminet en Dr. Kathelijne Peremans

Faculteit Diergeneeskunde - Vakgroep Kleine Huisdieren en Vakgroep Medische Beeldvorming

Onderzoeksgroep Interne Geneeskunde en Onderzoeksgroep Nucleaire Geneeskunde

T +32 9 264 77 00

www.ugent.be

 

                                                  Schildklierkanker hond

 

Voor meer informatie

 

Bij interesse in deelname aan dit onderzoek en voor meer informatie

Van harte bedankt voor uw interesse in dit onderzoek! Laten we samen de strijd tegen schildklierkanker bij uw hond aangaan!