Buitenpraktijk nieuwsbrief Oktober 2020: Bedrijfsrapport AB Register

(01-10-2020)

bedrijfsrapport AB register: wat leren we eruit?

AB register melkvee ging van start op 1 oktober 2018, waarbij ondertussen bijna 4000 melkveebedrijven zich registreerden. Vanaf augustus werden geleidelijk aan de eerste benchmarkrapporten beschikbaar gesteld. Dit rapport geeft u als veehouder een overzicht van het antibioticagebruik op uw bedrijf. Wanneer wij als bedrijfsdierenarts een volmacht hebben gekregen, kunnen ook wij deze rapporten bekijken.

Hoe de rapporten consulteren als verschaffer?

Producenten worden steeds per e-mail op de hoogte gebracht als er een nieuw bedrijfsrapport beschikbaar is. Deze kunnen ten allen tijden ook achteraf geconsulteerd worden in het producentenportaal via “Mijn rapporten”.

Het rapport geeft een overzicht wee van het antibioticaverbruik op uw melkveebedrijf gebaseerd op de registraties tussen 1 januari en 31 december 2019. Het kengetal waarmee het AB gebruik wordt uitgedrukt, is de BD100. De BD100 is het aantal dagen op 100 dagen dat melkvee behandeld wordt met antibiotica, uitgerekend per diercategorie. De BD100 maakt het mogelijk om het antibioticagebruik tussen bedrijven te vergelijken. De tabel (zie onder) die de resultaten samenvat, geeft in één oogopslag weer in welke zone het AB gebruik zich situeert voor elke diercategorie op het bedrijf.

  • De onderste grenswaarde is de BD100 waar 50% van de beslagen onder zitten. Beslagen met een BD100 waarde onder deze grenswaarde zitten in de groene zone en zijn laagverbruikers.
  • De bovenste grenswaarde is de BD100 waar 10% van de beslagen boven zitten. Beslagen met een BD100 waarde boven deze grenswaarde zitten dus in de rode zone en zijn de hoogverbruikers.
  • Beslagen met een antibioticaverbruik tussen beide grenswaarden zitten in de gele zone.

Meer uitleg over de inhoud van dit rapport is beschikbaar in een handleiding, waarvan de meest recente versie te vinden is via: https://abregister.be/Documenten-Verschaffers-1p22.php of door meer uitleg te vragen aan één van ons tijdens een volgend bedrijfsbezoek. Voorlopig hebben goede of slechte rapporten nog geen gevolgen, maar zo kunnen we wel al bij sturen waar nodig om het AB gebruik op uw bedrijf te verminderen waar mogelijk.

Personeel

Barbara Beci

Onze eerste nieuwe collega die wij graag aan u voorstellen is Barbara Beci. Ze is opgegroeid op een Sloveens melk – en pluimveebedrijf en ontwikkelde zo al snel haar passie voor koeien. Ze studeerde af in 2016 aan de universiteit van Ljubljana, waarna ze begon aan haar Belgisch avontuur in de Kempen. Ze combineerde haar voltijdse job met Nederlandse les, wat niet gemakkelijk was, maar haar aardig is gelukt. Barbara heeft ondertussen drie jaar ervaring als dierenarts en vond het tijd voor een nieuw avontuur. Barbara vindt het heel belangrijk om te blijven evolueren als praktiserend dierenarts, daarom is ze sinds oktober aan onze vakgroep begonnen met een Europese specialisatie onder de vorm van een residency.

Charlotte Wuyts

Naast een nieuwe resident, hebben we dit jaar ook een nieuwe intern, die ons team gedurende dit jaar komt versterken. Charlotte Wuyts is afgestudeerd in juni als dierenarts met afstudeerrichting herkauwers en werkt sinds september aan onze vakgroep. Ze zal zowel te vinden zijn op de baan als in de stallen bij ons op de faculteit, waar ze zal meedraaien op de kliniek Voortplanting en Verloskunde rund. Zowel Charlotte als Barbara kijken er naar uit om jullie te leren kennen.

 

 Buitenpraktijk